تحقیق بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي
تحقیق بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي دانلود فایل بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي 26 صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه: نورهاي و رنگها، طيف ...
قیمت :9,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نفت خام
تحقیق نفت خام دانلو دفایل نفت خام 56 صفحه با فرمت WORD مقدمه نفت خام مايعي است كه از تعدادي هيدروكربن و مقداري ...
قیمت :15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز
تحقیق مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز دانلود فایل مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز 12 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مبانی تئوری انفجار
تحقیق مبانی تئوری انفجار دانلود فایل مبانی تئوری انفجار 54 صفحه با فرمت WORD مقدمه در طول حداقل ...
قیمت :10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات
تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات دانلود فایل منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات 20 صفحه با فرمت WORD منطق حاكم بر قسمت هواساز هواساز داراي ...
قیمت :8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شین و شین بندی
تحقیق شین و شین بندی دانلود فایل شین و شین بندی 24 صفحه با فرمت WORD بطور ساده جمع وپخش انرژي را شين گويند …بطور كلي بس بار ...
قیمت :9,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فایل پروژه فیزیک
فایل پروژه فیزیک دانلود فایل پروژه فیزیک 11 صفحه با فرمت WORD مشكل جزئي مورد نظر با گذر زمان آلودگي‌هاي پرتوهاي راكتور هاست. در حذف اين ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تكنولوژيهاي لاية فيزيك 802.11
تحقیق تكنولوژيهاي لاية فيزيك 802.11 دانلود فایل تكنولوژيهاي لاية فيزيك 802.11 در 55 صفحه با فرمت WORD 802.11 به عنوان استاندارد تعداد متفاوتي تكنولوژيهاي لايه فيزيكال را كه ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص)
تحقیق نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص) دانلود فایل نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص) 5 صفحه با فرمت WORD اینشتین دو نظریه دارد. نسبیت خاص را ...
قیمت :1,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تعيين بهينه ميزان عايق حرارتي
تحقیق تعيين بهينه ميزان عايق حرارتي دانلود فایل تعيين بهينه ميزان عايق حرارتي براي اجزاي پوسته‌اي ساختمانهاي مسكوني در ايران 48 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت :15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4