تحقیق صنایع کوچک زودبازده
تحقیق صنایع کوچک زودبازده

دانلود فایل صنایع کوچک زودبازده 48 صفحه با فرمت PDF

مقدمه :

در طول چند دهه اخیر بنگاه های کوچک و متوسط از توجه چشمگیری هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه برخوردار شده اند. آنها به عنوان منبعی برای اشتغال و کاهش تا برابری و فقر مرشد اقتصادی و ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای جهانی تلقی گردیدند. بنابراین با این دیدگاه و برای رشد و توسعه این بخش در اقتصاد نیازی نیز به برنامه ریزی و اجرای سیاست هایی در کشورها احساس می شد. ما در این تحقیق به این سوال که چگونه بنگاه های کوچک و متوسط از اهمیت زیادی در کشورها بهره مند گشتند پاسخ خواهیم داد. علاوه بر این از سیاستگذاری ها و نحوه اجرای آن در امریکا سحبت خواهیم کرد، علت انتخاب امریکا در اینجا به این دلیل بوده است که بیشترین مطالعات در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط در این کشور صورت گرفته است. همچنین تلاش های بسیاری در این کشور برای اجرای بهترین سیاست ها در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط در طی چند دهه اخیر انجام گرفته که مهمترین دلیل آن را میتوان در ایجاد مزیت رقابتی در تجارت خارجی برای تصرف بیشتر بازارهای جهانی یافت. در ادامه از تجربه ناموفق روسیه در این

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

22_1565447699_29832_4862_1476.zip4.74 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت