تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي
تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي

دانلود فایل مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي 64 صفحه با فرمت WORD
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (طرح تحقيق)

كليات موضوع تحقيق.......................................................................................

مقدمه................................................................................................................

بيان مساله ........................................................................................................

هدف تحقيق ....................................................................................................

فرضيه‌هاي تحقيق ............................................................................................

روش تحقيق ....................................................................................................

جامعه آماري ....................................................................................................

نمونه‌ آماري نحوه گزينش ...............................................................................

ابزار جمع‌آوري اطلاعات ................................................................................

روش آماري .....................................................................................................

اهميت و ضرورت تحقيق ...............................................................................

محدوديتها .......................................................................................................

تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق ....................................................................

فصل دوم (ادبيات و پيشينه تحقيق)

درونگرايي و برونگرايي ..................................................................................

تيز هوش موفق (پيش آموز) ...........................................................................

تيز هوش و با استعداد.......................................................................................

فصل سوم (روش تحقيق)

روش تحقيق ....................................................................................................

جامع آماري .....................................................................................................

نمونه آماري و نحوه گزينش داده‌ها ................................................................

روش آماري .....................................................................................................

فصل چهارم (يافته‌ها و تجزيه و تحليل داده‌ها)

جدول توزيع فراواني .......................................................................................

تفسير ...............................................................................................................

فصل پنجم (خلاصه تحقيق و پيشنهادات

خلاصه و نتيجه‌گيري .......................................................................................

محدوديتها.........................................................................................................

پيشنهادات تحقيق..............................................................................................

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

11_1567848163_31039_4862_1103.zip0.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت