مقاله تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي
مقاله تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي

دانلود فایل تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي 31 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

الف- بخش اول :

1- صفحه عنوان و فهرست

2- پيشگفتار

ب – بخش دوم :

فصل اول: مبادي تحقيق

- مقدمه

1- عنوان تحقيق

2- تعريف و تحديد موضوع تحقيق

3- تعريف مسئله مورد پژوهش

4- هدف تحقيق

5- ضرورت و اهميت تحقيق

6- فرضيه ها

7- محدوديتها و مشكلات تحقيق

8- تعريف اصطلاحات و واژه ها

فصل دوم: زمينه و پيشينه تحقيقات انجام شده

فصل سوم:

1- بيان روش تحقيق

2- تعيين جامعه آماري و روش نمونه گيري

3- توصيف ابزارها و وسايل جمع آوري داده ها

4- روش آماري

5- بررسي فرضيه هاي الف و ب

فصل چهارم : خلاصه و نتيجه گيري

1- يافته هاي اصلي و نتيجه گيريها

2- پيشنهادات

الف – پيشنهادات عملي

ب – پيشنهاد به محققان بعدي

بخش سوم :

1- فهرست منابع

2- خلاصه تحقيق

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

13_1567848412_31041_4862_1590.zip0.02 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت