تحقیق روش تدريس ايفاي نقش
تحقیق روش تدريس ايفاي نقش

دانلود فایل روش تدريس ايفاي نقش 15 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

هدف اساس................................................................................................................

مضموم نقش..............................................................................................................

افرادي كه در روش ايفاي نقش شركت دارند............................................................

مراحل اجراي روش تدريس ايفاي نقش...................................................................

محاسن و محدوديتهاي روش ايفاي نقش.................................................................

منابع و مآخذ..............................................................................................................

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

25._1567849691_31049_4862_1147.zip0.01 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت