تحقیق بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور
تحقیق بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور

دانلود فایل بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور 55 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.......................................................................................................................

فراگرد توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي...........................................................

تحولات صادرات كشور.....................................................................................

صادرات نفت و گاز...........................................................................................

صادرات كالاهاي غيرنفتي (صنعتي و سنتي).....................................................

امكانات و محدوديتهاي بالقوه توسعه صادرات......................................................

بازرگاني بين‌المللي و توسعه صنعتي..................................................................

ديگاههاي نظري حاكم بر تجارت خارجي كشورهاي در حال توسعه..............

واقعيات حاكم بر تجارت جهاني.......................................................................

خود اكتائي صنعتي.............................................................................................

مسئله انتخاب و انتقال تكنولوژي.......................................................................

تقسيم كار جهاني...............................................................................................

شركتهاي فرامليتي...............................................................................................

توليد نوعي نظام جديد در اقتصاد جهاني..........................................................

ظهور و گسترش اقتصاد نمادي در برابر اقتصاد واقعي......................................


عنوان صفحه
مقياس اقتصادي و خود اتكائي صنعتي..............................................................

توسعه سيستم تكنواكونوميك.............................................................................

جدولها................................................................................................................

نتيجه گيري.........................................................................................................


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

11_1569574994_31924_4862_1492.zip0.12 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت