تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF
تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

دانلود فایل برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF در 19 صفحه با فرمت WORD

فهرست

هدف

سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

سرمايه انساني در طول قرن

نيروي كار NSF

اهداف سرمايه انساني NSF

برنامه نيروي كار NSF

برنامه توالي NSF

سرمايه گذاري در سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

ضميمه A : تقويت سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

ضميمه B : اطلاعات چهارچوب NSF

ضميمه C : نكات پاياني

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

25_1569581878_31945_4862_1929.zip0.02 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 6,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت