تحقیق استخراج كيتين از پوسته ميگو
تحقیق استخراج كيتين از پوسته ميگو

دانلود فایل استخراج كيتين از پوسته ميگو و استفاده از كيتين براي جدا كردن يون منگنز(VII) در 40 صفحه با فرمت WORD

فهرست

- مقدمه...................................................................................................................... 1

- چكيده ................................................................................................................... 2

  • كيتين چيست؟...................................................................................................... 3

- ساختار شيميايي و خواص كيتين........................................................................... 5

- روش استخراج كيتين از پوشه سخت پوستان........................................................ 9

- تصاوير برخي سخت پوستان.................................................................................. 10

- كاربردهاي كيتين.................................................................................................... 12

- پارامترهاي اقتصادي توليد...................................................................................... 23

- روش استخراج كيتين از پوسته ميگو .................................................................... 24

- شناسايي و تجزيه و تحليل ماده استخراج شده ..................................................... 28

- بحث و نتيجه گيري .............................................................................................. 29

- منابع........................................................................................................................ 31فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

1_1569636387_31978_4862_1335.zip0.03 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت