مقاله فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic
مقاله فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic

دانلود فایل فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic در 46 صفحه با فرمت WORD

عنوان

صفحه

مقدمه....................................................................... 1

فصل اول :.................................................................

- معرفي نرم افزار ويژوال بيسيك........................................ 2

- ويژوال بيسيك و فرآيند برنامه نويسي ............................... 3

- آشنايي با application wizard ...................................... 4

- واسط چند سندي........................................................ 6

- واسط تك سندي.......................................................... 6

- سبك كاوشگر............................................................ 6

- صفحه معرفي برنامه( Splash screen )............................. 8

- گفتگوي ورود ( Login dialog )..................................... 8

- گفتگوي گزينه‌ها ( Option dialog )................................. 8

- پنجره about............................................................ 9

- برنامه‌نويسي رويدادگرا................................................. 10

- پنجرة پروژه جديد....................................................... 12

- ميله ابزار ............................................................... 12

- جعبه ابزار............................................................... 13

- پنجره فرم................................................................ 14

- پنجره طراحي فرم....................................................... 14

- پنجره پروژه............................................................. 14

- پنجره خواص............................................................ 17

- كمك....................................................................... 17

- پيشوندهاي استاندارد براي اشياء Visual basic.................... 18

- كمك محلي................................................................ 19

- پشتيباني.................................................................. 20

- با محيط ويژوال بيسيك مأنوس شويد.................................. 21

- ساختن فرم............................................................... 23

- با نوشتن كد برنامه را كامل كنيد...................................... 26

- مروري بر كنترل‌ها ..................................................... 28

- خواص مشترك كنترلهاي ويژوال بيسيك.............................. 30

فصل دوم :.................................................................

- بانك اطلاعاتي............................................................ 31

- استفاده از بانكهاي اطلاعاتي........................................... 31

- اجزاء تشكيل دهنده بانك اطلاعاتي..................................... 31

- بانك اطلاعاتي ويژوال بيسيك........................................... 32

- ساختار بانك اطلاعاتي................................................... 32

- جدول در بانك اطلاعاتي................................................. 33

- ايجاد يك بانك اطلاعاتي................................................. 33

- چاپ ساختار بانك اطلاعاتي............................................. 36

- ورود اطلاعات به بانك اطلاعاتي....................................... 36

- تعيين ركورد جاري...................................................... 36

- مرتب‌سازي ركوردها.................................................... 37

- ويرايش محتويات ركورد................................................ 38

- حذف ركورد.............................................................. 38

- جستجوي ركورد......................................................... 38

طراحي فرم................................................................. 38

- مفهوم ايندكس در بانك اطلاعاتي...................................... 41

- برنامه‌نويسي و بانك اطلاعاتي......................................... 42

- اشياي بانك اطلاعات.................................................... 42

- شيData................................................................. 43

- شي Database ......................................................... 43

- باز كردن بانك اطلاعاتي................................................ 46

- حذف ايندكس............................................................ 47

- نمايش محتويلات بانك اطلاعاتي....................................... 47

- افزودن ايندكس به جدول................................................ 49

- فعال كردن يك فايل ايندكس در جدول.................................. 50

منابع........................................................................ 55


فهرست جداول


عنوان

صفحه

جدول 1-2:بعضي از خواص مهم شيء Data در بانك اطلاعاتي..... 44

جدول 2-2: خواص شيء Database .................................. 45

جدول 3-2: متدهاي شيء Database.................................. 46

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

3_1571163906_32666_4862_1933.zip0.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت