مقاله Java CGI How To
مقاله Java CGI How To

دانلود فایل Java CGI How To در 130 صفحه با فرمت WORD

مقدمه

 • دانش قبلي
 • 2-1- اين مدارك
 • 3-1- بسته بندي
 • 4-1- ليست ميل

2- تنظيم سرور براي اجراي برنامه هاي Java CGI (با توضيح)

 • 1-2- ملزومات سيستم
 • 2-2- نرم افزار افزايشي Java CGI
 • 3-2- غير بسته بندي منبع
 • 4-2- تصميم گيري در مورد سياست هاي مسير محلي
 • 5-2- تست نصب

3- تنظيم سرور براي اجراي برنامه هاي Java CGI (خلاصه)

4- اجراي يك برنامه Java CGI

 • 1-4- موانعي در اجراي برنامه هاي Java تحت مدلCGI
 • 2-4- حل مشكلات در اجراي برنامه هاي Java CGI

5- استفاده از كلاس هاي Java CGI

 • 1-5- CGI
 • 2-5- تست CHI
 • 3-5- ايميل
 • 4-5- تست- ايميل
 • 5-5- HTML
 • 6-5- HTML- Test
 • 7-5- متن

6- طرح هاي بعدي

7- تغييرات

 • 1-7- تغييرات 4/0 تا 5/0
 • 2-7- تغييرات 3/0 تا 4/0
 • 3-7- تغييرات 2/0 تا 3/0
فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

29_1571164601_32670_4862_1122.zip0.11 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت