تحقیق شرکت نقوسان
تحقیق شرکت نقوسان

دانلود فایل شرکت نقوسان 41 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

تقدير و تشكر

اندازه‌گيري

كوليس

تقسيمات ورنيه كوليس با دقت 1/0 ميلي‌متر

تقسيمات ورنيه با دقت 05/0 ميلي‌متر

تقسيم بندي ورنيه كوليس با دقت 02/0 ميلي‌متر

كوليس اينچي با 1000/1 اينچ

روش خواندن كوليس

روش كار با كوليس از زبان يكي از مهندسين

كوليس ساعتي

كوليس ديجيتالي

ميكروخارجي

دقت ميكرومتر

خواندن ميكرومتر

ميكرومتر خارجي ديجيتالي

ميكرومتر پيچ

ميكرومتر چرخ دنده

ميكرومتر با فك ثابت سركروي

ميكرومتر فك‌ پهن

ميكرومتر با فك ثابت سركروي

ميكرومتر فك پهن

ميكرومتر داخلي

ميكرومتر كنترل كنترل مهره‌

ميكرومتر چرخ دنده داخلي

ميكرومتر شيار داخلي

ميكرومتر عمق‌سنج

فرمان‌ها

اندازه‌گيري خطي

روش اندازه‌گيري Dimlinegt و اندازه‌گذاري اصلي

روش اندازه‌گذاري‌ها


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

20_1571297703_32734_4862_1894.zip0.03 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت