تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز
تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

دانلود فایل خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز 21 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالبچكيده.................................................................................................................................................................. 1

مقدمه................................................................................................................................................................... 3

نقش الگوي والدين........................................................................................................................................... 5

حساسيت نسل جوان....................................................................................................................................... 6

تشويق به ايمان و معنويت.............................................................................................................................. 7

نقش خانواده در تقويت رفتارهاي مذهبي................................................................................................... 7

چه كنيم تا جوانان دين را آسان بپذيرند؟.................................................................................................. 8

شرايط مربيان دين............................................................................................................................................ 9

ارزش خانواده در تفكر اسلامي...................................................................................................................... 9

ارتباط خانواده با محيط هاي آموزشي......................................................................................................... 10

مشكل مربيان در ارتباط با نوجوانان و جوانان............................................................................................ 11

ضرورت توجه نماز............................................................................................................................................. 11

رعايت اعتدال در برخورد با جوانان............................................................................................................... 11

عكس العملهاي مناسب در قبال رفتارهاي ديني فرزندان....................................................................... 12

حضور در مجامع و محافل نماز باعث تشويق به اين امر مي شود. ...................................................... 12

ايجاد ارتباط بين زيبايي و نماز...................................................................................................................... 12

علل بي توجهي به نماز در بعضي از نوجوانان و جوانان........................................................................... 13

در طريق اصلاح................................................................................................................................................. 13

شيوه هاي جلب و جذب جوانان به نماز...................................................................................................... 14

اعمال روشهاي مناسب براي تشويق جوانان و نوجوانان به نماز ........................................................... 15

اصول اعمال روشها............................................................................................................................................ 16

قواعدي كه بايد براي جذب فرزندان به نماز رعايت كرد......................................................................... 16

زمينه هاي ديگر................................................................................................................................................. 17

- پرهيز از اين راه ها......................................................................................................................................... 18

- آثار اخلاقي و تربيتي نماز............................................................................................................................ 18

- پاسخ به يك سوال و تأثير تربيتي مراعات وقت نماز............................................................................. 19

- نتيجه گيري.................................................................................................................................................... 21

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

37_1571321001_32766_4862_1235.zip0.03 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت