تحقیق دین
تحقیق دین

دانلود فایل دین 10 صفحه با فرمت WORD

درباره ماهيت دين تعاريق مختلف وجود دارد. و هر مكتب و متفكر تعريف خاص خود را از دين ارائه كرده است. كه به طور مختصر چهار مورد از اين تعاريف را ذكر خواهيم كرد. مورد اول، دين يعني «شناخت يك موجود فوق بشري كه داراي قدرت مطلقه است و خصوصاً باور داشتن به خدا يا خدايان متشخص كه شايسته پرستش اند»

تعريف دوم : كه تعريف روانشناسي از دين است. دين يعني احساسات، اعمالي و تجربيات افراد در هنگام تنهايي. آنگاه كه خود را در برابر آنچه كه الهي مي نامند، مي يابند(ويليام جيمز).

مورد سوم : «دين اعتراف به اين حقيقت است كه كليه موجوداتتجليات نيروئي هستندكه فراتر از علم و معرفت ماست» (هربت اسپنسر).

چهارم تعريف جامعه شناختي دين «دين مجموعه اي از باورها، اعمال، شعائر و نهادهاي ديني كه افراد در جوامع مختلف بنا كرده اند:

درباره منشأ و مبدأدين كه دين از كجا نسأت گرفته و سرآغاز آن كجاست هم نظر وعقيده واحد وجود ندارد. بعضي منشأ آن را سحر و جادگروي مي دانند. بعضي مانند ماركيست ها به قدرت مندان و حاكمان اشاره دارند. كه دين را براي وسيله استشمار طبقات محروم جامعه ايجاد نمودند و گروهي نيز منشأ آن را خداوند و وحي الهي دانسته اند. كه توضيح اين نظريه. از ديدگاه قرآن در مورد منشأ دين بهره مي گيريم. از نظر قرآن دين الهي كه كامل شده آن دين اسلام است. از اولين روز پيدايش بشر همراه وي بوده است. چوت كه طبق آموزه هاي قرآن و ديگر كتب آسماني. نسل بشر امروزي به دو نفر آدم و حوا منتهي است. حضرت آدم پيامبر بوده و وحي آسماني بر وي نازل مي شده است. كه بعد از فرزندان حضرت آدم تعداد مردم زياد شده و به قبايل مختلف تقسيم شدند. و در هر قبيله بزرگان وجود داشته كه مورد احترام افراد قبيله بودند. و بعد از مرگشان از آنها مجسمه هاي ساخته مي شده.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

2_1571337503_32780_4862_1916.zip0.01 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت