تحقیق انتخاب،‌انتصاب و تغيير مديران
تحقیق انتخاب،‌انتصاب و تغيير مديران دانلود فایل انتخاب،‌انتصاب و تغيير مديران 73 صفحه با فرمت WORD عنوان ...
قیمت :24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رهنمودهاي مديريتي درباز آفريني سازمان
تحقیق رهنمودهاي مديريتي درباز آفريني سازمان دانلود فایل رهنمودهاي مديريتي درباز آفريني سازمان 93 صفحه با فرمت WORD سخن اول هزاره سوم را ...
قیمت :30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مديريت استراتژيك  در روابط عمومي
تحقیق مديريت استراتژيك در روابط عمومي دانلود فایل مديريت استراتژيك در روابط عمومي 40 صفحه با فرمت WORD مقدمه نقش ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مدیریت اسلامی
تحقیق مدیریت اسلامی دانلود فایل مدیریت اسلامی 50 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان صفحه ...
قیمت :24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني
تحقیق چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني دانلود فایل چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني 20 صفحه با فرمت WORD چکيده امروزه اطلاعات و ...
قیمت :10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تئوری های مدیریت
تحقیق تئوری های مدیریت دانلود فایل تئوری های مدیریت 14 صفحه با فرمت WORD مقدمه مديريت انجام ...
قیمت :3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق برنامه ریزی
تحقیق برنامه ریزی دانلود فایل برنامه ریزی 25 صفحه با فرمت WORD برنامه ریزی به معنای تعیین ، پیش بینی و ...
قیمت :10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه
تحقیق ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه دانلود فایل ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه 20 صفحه با فرمت WORD فهرست مندرجات: پیشگفتار مقدمه ...
قیمت :9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سیستم دبیرخانه
تحقیق سیستم دبیرخانه دانلود فایل سیستم دبیرخانه 18 صفحه با فرمت WORD مقدمه با توجه به مشکلات سیستمهای قدیمی ، به ...
قیمت :4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تصمیم گیری در مدیریت
تحقیق تصمیم گیری در مدیریت دانلود فایل تصمیم گیری در مدیریت 22 صفحه با فرمت WORD مقدمه از جمله جنبه های حساس ...
قیمت :10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8