نرم افزار PhotoGrav 3.0 مخصوص حکاکی عکس با لیزر
نرم افزار PhotoGrav 3.0 مخصوص حکاکی عکس با لیزر نرم افزار فتو گراو مخصوص تهیه فایل تصویری جهت خروجی دستگاه لیزر می باشد. روش نصب: - فایل را دانلود نمایید. - فایل setup.exe را از ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
رساله بررسی پرتره در عکاسی ایران
رساله بررسی پرتره در عکاسی ایران ( تاریخچه ورود عکاسی به ایران) منابع ایرانی منابع فرانسوی و ایتالیایی منابع آلمانی ( اهمیت عکاسی در دورۀ ناصرالدین شاه) عکاسی شاهانه ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
رساله عکاسی و مکاتب و روش های آن
رساله عکاسی و مکاتب و روش های آن مقدمه قرن بیستم عصر رسانه ها و ارتباطات است . میلیونها نفر از مردم جهان ، هر روز از طریق عکس و تصویر از جریان رویدادها و تحولات ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌
نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌ موضوع‌ نظري‌ نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌ موضوع‌ عملي‌ عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌ (چشم‌ها) ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1