تحقیق اهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی
تحقیق اهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی

دانلود تحقیق اهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی ۱۳ ص فرمت word

فهرست مطالب
مقدمه 2
دلایل اهمیت مذاکره 3
اهمیت مذاکره در محل های اجتماعی 4
اهداف مذاکره در مراودات اجتماعی 5
اهمیت اصول و فنون مذاکره 6
اهمیت زبان بدن در مذاکره 8
انواع مذاکره 9
اهمیت مذاکره رسمی 11
نتیجه گیری 12
منابع: 13

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

fonon mozakere_1661260445_58441_4862_1265.zip0.19 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت