تحقیق انرژی خورشیدی
تحقیق انرژی خورشیدی

دانلود تحقیق انرژی خورشیدی ۱۹ ص فرمت Word

فهرست

مقدمه 3
سلول‌های خورشیدی: عملکرد و انواع 3
سازوکار و روش‌های ذخیره‌سازی سلول‌های خورشیدی 5
سازوکار تولید انرژی 5
عملکرد مبدل یا معکوس‌کننده‌ی خورشیدی 7
عملکرد سیستم پنل خورشیدی 8
سیستم dish/engine 9
سیستم برج نیرو 9
فناوری نمک مذاب 10
کاربردهای انرژی خورشیدی 10
نیروگاه‌های مطرح دنیا 12
۱. نیروگاه خورشیدی کاموتی هندوستان، با تولید توان ۶۴۸ مگاوات 13
۲. پارک خورشیدی لونجیاواکسیا دام (چین) 13
۳. پارک خورشیدی کورنول اولترا مگای هندوستان (۹۰۰ مگاوات) 13
۴. نیروگاه خورشیدی داتونگ چین (۱۰۰۰ مگاوات) 13
۵. پارک خورشیدی تنگر چین (۱۵۰۰ مگاوات) 14
نیروگاه‌های مطرح خورشیدی ایران 14
مزایا و معایب انرژی خورشیدی 16
پایداری 17
تأثیر کم بر محیط 17
استقلال انرژی 18
معایب 18
خرابی زمین 18
کمبود مصالح 19
منابع: 19

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

energy khorshidi_1661260354_58443_4862_1807.zip0.59 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت