تحقیق اندیشه های دفاعی امام خامنه ای در حفظ،استمرار و توسعه انقلاب اسلامی
تحقیق اندیشه های دفاعی امام خامنه ای در حفظ،استمرار و توسعه انقلاب اسلامی

دانلود تحقیق اندیشه های دفاعی امام خامنه ای در حفظ،استمرار و توسعه انقلاب اسلامی ۱۰ ص فرمت word

فهرست مطالب
اندیشه های دفاعی امام خامنه ای در حفظ،استمرار و توسعه انقلاب اسلامی 1
دفاع و امنیت از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) 2
مؤلفه‌های درونی استقرار امنیت و ایجاد اندیشه های دفاعی 2
۱. وفاق و همگرایی ملی: 3
۲.ولایت مداری 3
۳. مشارکت عمومی 4
۴- ساماندهی اقتصادی 4
۵- اقتدار نظامی و دفاعی 4
۶- قانون گذاری و قانون مداری 5
۷- گسترش و تعمیق معارف دینی 5
۸- جنبش نرم افزاری و تولید علم 6
ارزش و اهمیت امنیت: 6
ابعاد امنیت از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) 6
نتایج امنیت و دفاع از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) 8
تهدیدات و چالش‌های فرا روی امنیت و اندیشه های دفاعی از منظر امام خامنه ای (مد ظله العالی) 8
منابع و مراجع: 10

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

estemrar enqelab-andishe defaee_1661260320_58444_4862_1063.zip0.03 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت