تحقیق تاجر و شغل تجارت
تحقیق تاجر و شغل تجارت

دانلود تحقیق تاجر و شغل تجارت ۱۶ ص فرمت word

فهرست مطالب
مفهوم لغت تاجر: 2
ویژگی های تاجر 3
فواید تعریف و شناخت تاجر 4
شرایط اشتغال به تجارت 4
انواع معاملات تجارتی : 6
تفاوت کسبه و تاجر 7
انواع دفاتر تجاری: 8
۱-دفتر روزنامه 8
۲-دفتر کل 9
۳-دفتر دارایی 9
۴-دفتر کپیه 9
معایب نداشتن دفاتر تجاری: 10
انواع تجارت: 10
تجارتBTOC 10
تجارتCTOB 12
تجارت الکترونیک 14
منابع: 15

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

tejarat_1661260026_58449_4862_1622.zip0.05 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت