تحقیق درباره SQL server و پايگاه داده
تحقیق درباره SQL server و پايگاه داده

دانلود تحقیق درباره SQL server و پايگاه داده ۸ص فرمت word


فهرست مطالب
مقدمه 2
پایگاه داده SQL چیست؟ 2
اهمیت ساختار های SQL 3
انواع پایگاه های داده ای SQL 4
mysql 5
Access 5
Oracle 6
SQL Server 6
BPMS نرم افزار CRM پیام گستر، راهکار ارتباط تمام پایگاه های داده SQL 6
NoSQL چیست؟ 7

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

sql server_1661259994_58450_4862_1684.zip0.17 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت