پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز۳ص فرمت word

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز۳ص فرمت word

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) شامل 44 سوال که توسط آدامز و جونز (1997) طراحی شده است و سه خرده آزمون تحت عنوان تعهد به همسر، تعهد به ازدواج و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان ۵ ص فرمت PDF شامل ۴۲ سوال

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان ۵ ص فرمت PDF شامل ۴۲ سوال

نمونه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان ۵ ص فرمت PDF شامل ۴۲ سوال بخش اول:‌خصوصیات و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه

جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه

دانلود جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری ۱۶ ص فرمت word شامل بررسی مولفه ها، ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جدول (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

جدول (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز در دسته های مختلف به همراه پیشنهادات و راهبردها ۱۲ ص فرمت word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ۱۳ ص فرمت word

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ۱۳ ص فرمت word

فهرست مطالب: مقدمه اعتبار و روایی روش اجرا و نمره گذاری جداول تفسیر نمرات آزمون sei منابع ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک شامل توضیحات و..

پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک شامل توضیحات و..

پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک شامل توضیحات، روایی و پایایی، جداول و سوالات پرسش نامه ۱۱ ص فرمت word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی ۴ ص فرمت word

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی ۴ ص فرمت word

شامل: پرسشنامه نوآوری سازمانی روایی و پایایی تعریف مفهومی تعریف عملیاتی سوالات پرسشنامه منابع ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی در ۵ ص فرمت word

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی در ۵ ص فرمت word

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36) در ۵ ص فرمت word پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF توضیحات: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ۵ ص فرمت WORD شامل ۲۸ سوال، منابع و راهنما ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند شامل ۳۰ سوال ۵ ص فرمت WORD

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند شامل ۳۰ سوال ۵ ص فرمت WORD

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند شامل ۳۰ سوال ۵ ص فرمت WORD ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود