تحقیق طرح بانکداری الکترونیکی

تحقیق طرح بانکداری الکترونیکی

...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طرح بانکداری الکترونیکی

تحقیق طرح بانکداری الکترونیکی

دانلود فایل طرح بانکداری الکترونیکی 26 صفحه با فرمت WORD در سالهاي اخير، توسعه سريع استفاده از فناوري اطلاعات، موجب پيدايش تحولات عمده ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق کمبود متخصصین IT , ترمزی برای المان

تحقیق کمبود متخصصین IT , ترمزی برای المان

دانلود فایل کمبود متخصصین IT , ترمزی برای المان 46 صفحه با فرمت WORD بازارکارآلمان به طورچشمگیری با کمبود ...
قیمت : 48,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ماهیت فقر در ادبیات اقتصادی

تحقیق ماهیت فقر در ادبیات اقتصادی

دانلود فایل ماهیت فقردرادبیات اقتصادی 26 صفحه بافرمت WORD فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است.مقیاس، سطح ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش سرمایه گذاری در تعیین درآمد ملی

تحقیق نقش سرمایه گذاری در تعیین درآمد ملی

دانلود فایل نقش سرمایه گذاری در تعیین درآمد ملی23 صفحه با فرمت WORD با توجه به پویائی دنیای کنونی وتغییر ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق میدیرت بودجه و تشکیلات و منابع انسانی

تحقیق میدیرت بودجه و تشکیلات و منابع انسانی

دانلود فایل میدیرت بودجه و تشکیلات و منابع انسانی 13 صفحه با فرمت WORD شرح وظايف مديريت بودجه ، تشكيلات و ...
قیمت : 8,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه

تحقیق رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه

دانلود فایل رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه 16 صفحه با فرمت WORD در مطالعه اقتصاد كلان هرگاه با چارچوب ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سازمان توسعه تجارت ایران

تحقیق سازمان توسعه تجارت ایران

دانلود فایل سازمان توسعه تجارت ایران 24 صفحه با فرمت WORD توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بانک

تحقیق بانک

دانلود فایل بانک 32 صفحه با فرمت WORD بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق توسعه اقتصادی

تحقیق توسعه اقتصادی

دانلود فایل توسعه اقتصادی 8 صفحه با فرمت WORD اردکان در لغت به معنای مکان مقدس ریشه در تاریخ کویر ایران داشته و ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود