پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات بر روی شکل ساختمان ها

دانلود پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات بر روی شکل ساختمان ها ۱۷ ص فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی استادیوم فوتبال با رویکرد حضور بانوان

پروپوزال طراحی استادیوم فوتبال با رویکرد حضور بانوان

دانلود پروپوزال طراحی استادیوم فوتبال با رویکرد حضور بانوان ۱۰ ص فرمت word ۱- بیان مساله درسال١٩٧٠،زنان درمجموع ۱/۳ نيروي کارجهان ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه با رویکرد هویت فرهنگ اسلامی

پروپوزال طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه با رویکرد هویت فرهنگ اسلامی

دانلود پروپوزال طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه با رویکرد هویت فرهنگ اسلامی ۱۱ ص فرمت Word فهرست مطالب ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال مجتمع تفریحی فرهنگی مس با رویکرد ارتقاء آسایش سکونتی

پروپوزال مجتمع تفریحی فرهنگی مس با رویکرد ارتقاء آسایش سکونتی

دانلود پروپوزال مجتمع تفریحی فرهنگی مس با رویکرد ارتقاء آسایش سکونتی ۱۳ ص فرمت word فهرست مطالب: بیان ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان

پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان

دانلود پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان ۲۰ ص فرمت Word بیان مساله: توليد و صادرات فرش دستباف ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مسجد در منطقه 2 تهران

پروپوزال طراحی مسجد در منطقه 2 تهران

دانلود پروپوزال طراحی مسجد در منطقه 2 تهران ۱۷ ص فرمت Word بیان مساله تحقیق: زیربنای ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ منطقه 22 تهران

پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ منطقه 22 تهران

دانلود پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ منطقه 22 تهران ۱۷ ص فرمت WORD بیان مساله: مطالعات ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مرکز تجاری نمایشگاهی الکترونیک (کامپیوتر و موبایل)

پروپوزال طراحی مرکز تجاری نمایشگاهی الکترونیک (کامپیوتر و موبایل)

دانلود پروپوزال طراحی مرکز تجاری نمایشگاهی الکترونیک (کامپیوتر و موبایل) ۹ ص فرمت WORD فهرست مطالب بیان مساله ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مرکز هم اندیشی انسان معاصر با رویکرد پایداری اجتماعی

پروپوزال طراحی مرکز هم اندیشی انسان معاصر با رویکرد پایداری اجتماعی

دانلود پروپوزال طراحی مرکز هم اندیشی انسان معاصر با رویکرد پایداری اجتماعی در بازسازی میدان آزادی تهران ۹ ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طراحی مرکز تحقیقات و درمانِ اعصاب و روان با تمرکز بر نور روز

طراحی مرکز تحقیقات و درمانِ اعصاب و روان با تمرکز بر نور روز

دانلود طراحی مرکز تحقیقات و درمانِ اعصاب و روان با تمرکز بر نور روز ۸ ص فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود