تحقیق طرحی نو دراندازیم

تحقیق طرحی نو دراندازیم

دانلود فایل طرحی نو دراندازیم 15 صفحه با فرمت WORD مقدمه تحقيق و پژوهش يك معلم ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت

مقاله اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت

دانلود فایل اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت 127 صفحه با فرمت WORD مقدمه به نام خداوندي كه والاترين ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي

تحقیق تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي

دانلود فایل تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي 91 صفحه با فرمت WORD پيشگفتار ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اگر هدف ترتیب است تنبیه چرا؟

تحقیق اگر هدف ترتیب است تنبیه چرا؟

دانلود فایل اگر هدف ترتیب است تنبیه چرا؟ 47 صفحه با فرمت WORD مقدمه «... يكي از نهادهاي مهم اجتماعي، ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق روابط خارجی ایران در زمان نادرشاه

تحقیق روابط خارجی ایران در زمان نادرشاه

دانلود فایل روابط خارجی ایران در زمان نادرشاه 48 صفحه با فرمت WORD مقدمه بعد از نادر شاه روابط خارجي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق کتاب سوزی ایران و مصر

تحقیق کتاب سوزی ایران و مصر

دانلود فایل کتاب سوزی ایران و مصر 14 صفحه با فرمت WORD از جمله مسايل لازم است «روابط اسلام و ايران مطرح شود ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مكتب تربيتي امام خميني (ره)

تحقیق مكتب تربيتي امام خميني (ره)

دانلود فایل مكتب تربيتي امام خميني (ره) 50 صفحه با فرمت WORD مقدمه هر يك از مكاتب تربيتي بر نگرشي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ويتگنشتاين متقدم و ويتگنشتاين متأخر

تحقیق ويتگنشتاين متقدم و ويتگنشتاين متأخر

دانلود فایل ويتگنشتاين متقدم و ويتگنشتاين متأخر 174 صفحه با فرمت WORD درآمدي بر فصل اول لودويك ويتگنشتاين يكي از ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شاهنامه فردوسی

تحقیق شاهنامه فردوسی

دانلود فایل شاهنامه فردوسی 37 صفحه با فرمت WORD مقدمه سالهاي سال است كه از ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق کشکول شیخ بهائی

تحقیق کشکول شیخ بهائی

دانلود فایل کشکول شیخ بهائی 1055 صفحه با فرمت PDF ...
قیمت : 60,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود