تحقیق فرآیند ساخت کامپوزیت ها

تحقیق فرآیند ساخت کامپوزیت ها

دانلود فایل فرآیند ساخت کامپوزیت ها 25 صفحه با فرمت WORD فرايند ساخت كامپوزيتها به طور كلي كامپوزيتها از نظر ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ترجمه مقاله نقش تنظيمي OSHA در ايمني

تحقیق ترجمه مقاله نقش تنظيمي OSHA در ايمني

دانلود فایل ترجمه مقاله نقش تنظيمي OSHA در ايمني 21 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله مهندسي مجدد سازمانها

مقاله مهندسي مجدد سازمانها

دانلود فایل مهندسي مجدد سازمانها 156 صفحه با فرمت WORD مقدمه پيش گفتار نويسنده مهندسي مجدد سازمانها ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كاربرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در مهندسي رودخانه

تحقیق كاربرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در مهندسي رودخانه

دانلود فایل كاربرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در مهندسي رودخانه 30 صفحه با فرمت WORD رسوبات انتقالي توسط رودخانه‌ها مشكلات ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طراحی صنعت

تحقیق طراحی صنعت

دانلود فایل طراحی صنعت 56 صفحه با فرمت WORD -1- تعريف انتظارات كارفرما يا بازار و محدودة طراحي تمام مكانيزمها ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله طرح امكان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و كاربرد آن

مقاله طرح امكان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و كاربرد آن

دانلود فایل طرح امكان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و كاربرد آن 114 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ايمني كار و جلوگيري از اختلالات كاري

تحقیق ايمني كار و جلوگيري از اختلالات كاري

دانلود فایل ايمني كار و جلوگيري از اختلالات كاري 17 صفحه با فرمت WORD ايمني ماشين سازي بر ساير خواسته ها مقدم است ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني در صنايع غذايي

مقاله كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني در صنايع غذايي

دانلود فایل كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني در صنايع غذايي 86 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي

مقاله كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي

دانلود فایل كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي 126 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها

مقاله بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها

دانلود فایل بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها 356 صفحه با فرمت WORD «فهرست مطالب» ...
قیمت : 54,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود