تحقیق محل كارآموزي آموزشگاه طراحي لباس   گلشن صبا

تحقیق محل كارآموزي آموزشگاه طراحي لباس گلشن صبا

دانلود فایل محل كارآموزي آموزشگاه طراحي لباس گلشن صبا 24 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كـاسپيـن پـلاست

تحقیق كـاسپيـن پـلاست

دانلود فایل كـاسپيـن پـلاست 36 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كارآموزي در مركز مخابرات مباركه

تحقیق كارآموزي در مركز مخابرات مباركه

دانلود فایل كارآموزي در مركز مخابرات مباركه 27 صفحه با فرمت WORD بخشهاي مركز تلفن و مسير ارتباط بين مركزتا مشترك : ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كارآموزي در شركت سايوان (فرايند جوشكاري)

تحقیق كارآموزي در شركت سايوان (فرايند جوشكاري)

دانلود فایل كارآموزي در شركت سايوان (فرايند جوشكاري) 36 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كارآموزي در كارخانه كاشي كاوه

تحقیق كارآموزي در كارخانه كاشي كاوه

دانلود فایل كارآموزي در كارخانه كاشي كاوه 35 صفحه با فرمت WORD گزارشي كلي از خط توليد كارخانه كاشي كاوه و بيان يكسري ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق گزارش كارآموزي اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور

تحقیق گزارش كارآموزي اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور

دانلود فایل گزارش كارآموزي اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور 44 صفحه با فرمت WORD آشنايي به مكان كارآموزي ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كارآموزي در شركت نيرو ترانس سپاهان

تحقیق كارآموزي در شركت نيرو ترانس سپاهان

دانلود فایل كارآموزي در شركت نيرو ترانس سپاهان توليد كننده و تعميرات انواع ترانسفورماتورها 20 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كارآموزي شركت کامپيوتري

تحقیق كارآموزي شركت کامپيوتري

دانلود فایل كارآموزي شركت کامپيوتري 57 صفحه با فرمت WORD مقدمه واحد کارآموزي يکي از مهمترين واحدهاي درسي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كارآموزي در كارگاه سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق

تحقیق كارآموزي در كارگاه سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق

دانلود فایل كارآموزي در كارگاه سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق 49 صفحه با فرمت WORD چگونگي برق و آثار آن ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كارآموزي  در  شركت مهندسي ساتراپ صنعت

تحقیق كارآموزي در شركت مهندسي ساتراپ صنعت

دانلود فایل كارآموزي در شركت مهندسي ساتراپ صنعت 32 صفحه با فرمت WORD فهرست ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود