بررسی و تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان

بررسی و تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان

فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق بخش اول: بررسی مبانی نظری بخش دوم: مطالعات تطبیقی بخش سوم: گردشگری در ایران ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری پژوهش موردی شهر قم

ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری پژوهش موردی شهر قم

فصل اول: طرح تحقیق فصل دوم: چارچوب نظری و ادبیات تحقیق فصل سوم: توسعه پایدار در برنامه ریزی و توسعه شهری فصل چهارم: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
سطح بندی توسعه منطقه ای ( نمونه مردی: آذربایجان شرقی)

سطح بندی توسعه منطقه ای ( نمونه مردی: آذربایجان شرقی)

فصل اول: کلیات فصل دوم: چارجوب نظری فصل سوم: مروری بر ادبیات موجود فصل چهارم: روش شناسی پژوهش فصل پنجم: مطالعه موردی (استان آذربایجان شرقی) ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کاربردروشهای برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله

کاربردروشهای برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله

فصل اول: کلیات فصل دوم: برنامه ریزی شهری، دیدگاه ها وابزار برنامه ریزی در کاهش آسیب پذیری فصل سوم: برنامه ریزی کاربری زمین و کاهش آسیب پذیری ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان

پروپوزال بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان

فهرست مطالب: بیان مساله اهمیت وضرورت موضوع اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مساله: در مواجهه با ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال ارزیابی درجه توسعه یافتگی منطقه سیستان

پروپوزال ارزیابی درجه توسعه یافتگی منطقه سیستان

فهرست مطالب: بیان مساله ادبیات یا پیشینه تحقیق مدل مفهومی اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات یا فرضیه های تحقیق روش تحقیق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری به منظور معالجه نواحی دچار افت شهری

پروپوزال بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری به منظور معالجه نواحی دچار افت شهری

دانلود پروپوزال بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری به منظور معالجه نواحی دچار افت شهری نمونه موردی یکی از محلات داخلی کرج 12 ص فرمت Word فهرست مطالب: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال بررسی وضعیت پیاده روهای شهر تهران

پروپوزال بررسی وضعیت پیاده روهای شهر تهران

فهرست مطالب: بیان مساله اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب اهداف تحقیق سوالات یا فرضیه های تحقیق چارچوب نظری تحقیق مدل تحقیق روش ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال مکانیابی هتل 5 ستاره در منطقه 4 تهران

پروپوزال مکانیابی هتل 5 ستاره در منطقه 4 تهران

پروپوزال رشته شهرسازی عنوان: مکانیابی هتل 5 ستاره در منطقه 4 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G1-بیان مساله كلان شهر تهران، بزرگترين كانون جمعيتي ايران ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد

پروپوزال معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد

پروپوزال رشته شهرسازی معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد با تكيه بر شاخصهاي توسعه پايدار(مطالعه موردي فاز 2 پردیس) تعداد ص:15 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود