تحقیق اضطراب تعميم يافته

تحقیق اضطراب تعميم يافته

دانلود فایل اضطراب تعميم يافته 29 صفحه با فرمت WORD مقدمه قبل از اينكه بخواهيم به ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

دانلود فایل بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن 12 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي

مقاله تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي

دانلود فایل تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي 31 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش مدرسه در رشد

تحقیق نقش مدرسه در رشد

دانلود فایل نقش مدرسه در رشد 36 صفحه با فرمت WORD بعد از خانواده، عامل بسيار مؤثر در رشد و تكامل كودك، به ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي

تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي

دانلود فایل مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي 64 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق استرس شغلی بر رضایت شغلی

تحقیق استرس شغلی بر رضایت شغلی

دانلود فایل استرس شغلی بر رضایت شغلی 40 صفحه با فرمت WORD مقدمه از آنجا كه بيشتر ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق عوامل موثر بر یادگیری

تحقیق عوامل موثر بر یادگیری

دانلود فایل عوامل موثر بر یادگیری 46 صفحه با فرمت WORD گفتيم كه هدف آموزش آسان كردن يادگيري است.يادگيري را ميتوان به راههاي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق افت تحصیلی

تحقیق افت تحصیلی

دانلود فایل افت تحصیلی 33 صفحه با فرمت WORD فهرست عناوين هدف از تحقيق........................................................................................................... مقدمه.......................................................................................................................... ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اعتیاد در جوامع مختلف

تحقیق اعتیاد در جوامع مختلف

دانلود فایل اعتیاد در جوامع مختلف 14 صفحه با فرمت WORD مقدمه زندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد و هنجارهاي ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق کودکان و دانش آموزان ناشنوا

تحقیق کودکان و دانش آموزان ناشنوا

دانلود فایل کودکان و دانش آموزان ناشنوا 15 صفحه با فرمت WORD كودكان و دانش اموزان نا شنوا اگر چه در حقيقت به ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود