تحقیق چگونه ورزش کنیم؟

تحقیق چگونه ورزش کنیم؟

دانلود فایل چگونه ورزش کنیم؟ 19 صفحه با فرمت WORD مراقبت بيومكانيكي: متغيرهاي ديداري قابل دسترسي بسياري از متخصصان حركات ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله ارتباط ورزش با ماساژ

مقاله ارتباط ورزش با ماساژ

دانلود فایل ارتباط ورزش با ماساژ 140 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق آمادگی جسمانی و ایروبیک

تحقیق آمادگی جسمانی و ایروبیک

دانلود فایل آمادگی جسمانی و ایروبیک 32 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي

تحقیق كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي

دانلود فایل كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي 25 صفحه با فرمت WORD خلاصه همانند سازي عددي واكنش تغيير آب ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

تحقیق فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

دانلود فایل فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها 15 صفحه با فرمت WORD چكيده آلومنيا ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طيف سنجي نشري قوس و جرقه

تحقیق طيف سنجي نشري قوس و جرقه

دانلود فایل طيف سنجي نشري قوس و جرقه 33 صفحه با فرمت WORD در منابع قوس و جرقه تقريباً امكان برانگيختن همه عناصر ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

تحقیق اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

دانلود فایل اكسايش كننده ها و عملكرد آنها 37 صفحه با فرمت WORD 1 -1- پتاسيم پر منگنات بعنوان اكسنده ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

دانلود فایل پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن 18 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه: علم شيمي ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي)

تحقیق تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي)

دانلود فایل تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي) 22 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

دانلود فایل واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار 27 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود