تحقیق برآورد مالي شركتها و سازمانهاي مختلف و اثر آن بر تورم

تحقیق برآورد مالي شركتها و سازمانهاي مختلف و اثر آن بر تورم

دانلود فایل برآورد مالي شركتها و سازمانهاي مختلف و اثر آن بر تورم 76 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پروژه مالي انبارداري  شركت صنايع الكترونيك افراتاب

تحقیق پروژه مالي انبارداري شركت صنايع الكترونيك افراتاب

دانلود فایل پروژه مالي انبارداري شركت صنايع الكترونيك افراتاب 17 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق جایگاه نفت در ایران

تحقیق جایگاه نفت در ایران

دانلود فایل جایگاه نفت در ایران 4 صفحه با فرمت WORD به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي ...
قیمت : 1,200 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش دولت در اقتصاد

تحقیق نقش دولت در اقتصاد

دانلود فایل نقش دولت در اقتصاد 25 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش زنان روستايي در  اقتصاد روستا

تحقیق نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

دانلود فایل نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا 91 صفحه با فرمت WORD نقش ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ورشکستگی و اثرات آن

تحقیق ورشکستگی و اثرات آن

دانلود فایل ورشکستگی و اثرات آن 90 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

مقاله بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

دانلود فایل بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون 63 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طرح های بازاریابی

تحقیق طرح های بازاریابی

دانلود فایل طرح های بازاریابی 22 صفحه با فرمت WORD دوران‌هاي ركود اقتصادي فشار فزاينده اي به سازمانهاي فروش وارد مي‌آورند و همينطور ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

تحقیق اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

دانلود فایل اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي 35 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

پایان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

دانلود فایل بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي 54 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود