تحقیق مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز

تحقیق مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز

دانلود فایل مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز 12 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نفت خام

تحقیق نفت خام

دانلو دفایل نفت خام 56 صفحه با فرمت WORD مقدمه نفت خام مايعي است كه از تعدادي هيدروكربن و مقداري ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي

تحقیق بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي

دانلود فایل بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي 26 صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه: نورهاي و رنگها، طيف ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق چرا آموزش گرما براي ما جالب است ؟

تحقیق چرا آموزش گرما براي ما جالب است ؟

دانلود فایل چرا آموزش گرما براي ما جالب است ؟ 8 صفحه با فرمت WORD نگاهي به رشد جمعيت نشان مي دهد كه ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مفهوم جذب

تحقیق مفهوم جذب

دانلود فایل مفهوم جذب 29 صفحه با فرمت WORD مفهوم جذب در آكوستيك اتلاف انرژي به هنگام برخورد موج صدا به يك سطح ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ماورا صوت

تحقیق ماورا صوت

دانلود فایل ماورا صوت 55 صفحه با فرمت WORD پرتو X از لحظه كشف به استفاده عملي گذاشته شد, و در طي چند ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سوخت هسته ای و فرایند آن

تحقیق سوخت هسته ای و فرایند آن

دانلود فایل سوخت هسته ای و فرایند آن 56 صفحه با فرمت WORD پسماندهاي هسته‌اي ] علي رغم سابقه به ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پمپ هاب حرارتي  سيستم هاي حرارتي سازگار با محيط زيست

تحقیق پمپ هاب حرارتي سيستم هاي حرارتي سازگار با محيط زيست

دانلود فایل پمپ هاب حرارتي سيستم هاي حرارتي سازگار با محيط زيست 35 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق آزمایشگاه حرارت

تحقیق آزمایشگاه حرارت

دانلود فایل آزمایشگاه حرارت 13 صفحه با فرمت WORD خطاهايي كه در هر آزمايش وارد مي شود : ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق آبگرمکن خورشیدی

تحقیق آبگرمکن خورشیدی

دانلود فایل آبگرمکن خورشیدی 27 صفحه با فرمت WORD مقدمه سيستم هاي حرارتي خورشيدي نقش مهمي در انرژي خورشيدي دارد، ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود