تحقیق خشونت سیاسی ۱۱ ص فرمت word

تحقیق خشونت سیاسی ۱۱ ص فرمت word

فهرست مطالب پیشگفتار 1 مفهوم خشونت 2 پیشینه خشونت سیاسی 6 دلایل خشونت سیاسی 8 راهکارهای مقابله با خشونت سیاسی 10 منابع: 11 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مقایسه شبکه های هوایی و زمینی ۵۵ ص فرمت word

تحقیق مقایسه شبکه های هوایی و زمینی ۵۵ ص فرمت word

فهرست مطالب مقدمه 1 مقايسه شبكه هاي هوايي و زميني 4 مشخصات مكانيكي و الكتريكي خطوط هوايي 4 نگهدارنده هاي خطوط 6 پايه ها ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق خوردگی فلزات ۳۰ ص فرمت word

تحقیق خوردگی فلزات ۳۰ ص فرمت word

فهرست مطالب مقدمه 2 انواع خوردگی و مکانیسم ایجاد آن‌ها 7 خوردگی یکنواخت 7 خوردگی گالوانیکی 8 خوردگی حفره ای 10 خوردگی شکافی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق داروگیاهی ۹ ص فرمت word

تحقیق داروگیاهی ۹ ص فرمت word

فهرست مطالب مقدمه 2 تاریخچه 3 داروسازی گیاهی مدرن 4 آزمایشات بالینی 5 شیوه استفاده 6 ایمنی 6 قوانین و مقررات دولتی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق دیود ۱۱ ص فرمت word

تحقیق دیود ۱۱ ص فرمت word

فهرست مطالب مقدمه نماد دیود جریان مستقیم و معکوس رابطه بین جریان و ولتاژ در یک دیود مثال‌‌ ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رنگرزی بر روی پنبه ۷ ص فرمت Word

تحقیق رنگرزی بر روی پنبه ۷ ص فرمت Word

رنگرزی الیاف پنبه ای کالرزن منجر به صرفه جویی چشمگیری در مصرف آب، انرژی، رنگزا و زمان چرخه رنگرزی می شود. علاوه بر آن با این روش نیازی به ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق روابط معلم و دانش آموز۶ص فرمت WORD

تحقیق روابط معلم و دانش آموز۶ص فرمت WORD

به طور کلی ارتباطات انسانی را به دو مقوله کلامی و غیرکلامی تقسیم می کنند. بیشتر متخصصان تعلیم و تربیت، ارتباط را نوعی رابطه دوطرفه می دانند، هر چند ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق روانشناسی بلوغ ۹ ص فرمت WORD

تحقیق روانشناسی بلوغ ۹ ص فرمت WORD

تحقیق روانشناسی بلوغ ۹ ص فرمت WORDفهرست مندرجات ۱ - مقدمه ۲ - بلوغ جنسی ۲.۱ - در دختران ۲.۲ - در پسران ۳ ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
استخراج منیزیم از آب

استخراج منیزیم از آب

استخراج منیزیم از آب فهرست مقدمه 1 دلایل استخراج منیزیم از آب دریا 2 انواع روش‌های استخراج منیزیم از آب دریا 3 روش‌های الکترولیتی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی ۵ ص فرمت word

تحقیق سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی ۵ ص فرمت word

فهرست مطالب روز بهزیستی و تامین اجتماعی 1 سازمان بهزیستی 2 روش های موجود برای ارائه خدمات بهزیستی 3 عوامل پیدایش تأمین اجتماعی 4 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود