طرح جامع شهر تربت جام

طرح جامع شهر تربت جام

فهرست مطالب: 1- تعاریف 2- منطقه بندی 3- ضوابط مربوط به نحوه استفاده اززمین، تفکیک و احداث ساختمان دز هز منطقه 4- حریم های قانونی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح جامع( توسعه و عمران) شهر طرقبه 195 ص فرمت pdf

دانلود طرح جامع( توسعه و عمران) شهر طرقبه 195 ص فرمت pdf

فهرست مطالب فرآیند مطالعات طرح توسعه و عمران شهر طرقبه استنتاج،ارزیابی و تدقیق اهداف،مقررات جاري،برنامه ها و طرحهاي بالادست تعیین محدوده مطالعاتی طرح روند تحولات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر بابلسر

طرح جامع شهر بابلسر

فهرست مطالب: نحوه استفاده از اراضی شهر برحسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح، سهم و سرانه آنها در کل شهر وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توسعه و عمران ( جامع) بندرعباس

طرح توسعه و عمران ( جامع) بندرعباس

فهرست مطالب: جلد اول: مطالعات منطقه جلد دوم : مطالعات جغرافيايي و اقليمي بررسي ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي بررسي منابع جلد سوم : ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر بوئین زهرا

طرح جامع شهر بوئین زهرا

فهرست مطالب: تاریخچه خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی خصوصیات جمعیتی و اجتماعی خصوصیات اقتصادی امکانات مالی و فنی شهرداری و سایر سازمانها ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر چادگان

طرح جامع شهر چادگان

فهرست مطالب: مرحله اول: بررسی و شناخت شهر شناخت تاريخچه ، علل پيدايش ، چگونگي توسعه شهر چادگان و روند رشد آن در ادوار گذشته خصوصيات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر کاشان

طرح جامع شهر کاشان

دانلود ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی- طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان 126 ص با فرمت word قابل ویرایش به همراه جداول و نقشه های مربوطه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح جامع و تفصیلی شهر کازرون 120 ص فرمت PDF

دانلود طرح جامع و تفصیلی شهر کازرون 120 ص فرمت PDF

فهرست مطالب: فصل اول: مطالعات منطقه ای فصل دوم: مطالعات اجتماعی و جمعیتی فصل سوم: مطالعات اقتصادی فصل چهارم: مطالعات فیزیکی و کاربری زمین ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خواف

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خواف

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خواف 392 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح جامع شهر کوهپایه 501 ص فرمت pdf

دانلود طرح جامع شهر کوهپایه 501 ص فرمت pdf

فهرست مطالب: شناخت منطقه و حوزه نفوذ شناخت وضع موجود آینده نگری و طرح پیشنهادی ضوابط و مقررات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود