مقاله مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) به عنوان يك معضل در صنعت

مقاله مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) به عنوان يك معضل در صنعت

دانلود فایل مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) به عنوان يك معضل در صنعت 93 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان

تحقیق بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان

دانلود فایل بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان 37 صفحه با فرمت WORD 0-1 مقدمه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طبقه بندي گياهان

تحقیق طبقه بندي گياهان

دانلود فایل طبقه بندي گياهان 57 صفحه با فرمت WORD تابلوي واحدهاي سيستماتيكي در رده‌بندي جهان گياهي برخي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي

تحقیق ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي

دانلود فایل ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي 27 صفحه با فرمت WORD چكيده در اين پژوهش محقق ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد

مقاله پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد

دانلود فایل پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد 44 صفحه با فرمت WORD I. مقدمه ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله يك روش مدرن براي آناليز كلاسيك رشد گياه

مقاله يك روش مدرن براي آناليز كلاسيك رشد گياه

دانلود فایل يك روش مدرن براي آناليز كلاسيك رشد گياه 53 صفحه با فرمت WORD مقدمه آناليز رشد ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله کاشت و تکثير گياهان زينتي

مقاله کاشت و تکثير گياهان زينتي

دانلود فایل کاشت و تکثير گياهان زينتي 45 صفحه با فرمت WORD گلكاري، آشنايي با مفاهيم جايگاه گلکاري در ايران ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله واکنش های تاریکی

مقاله واکنش های تاریکی

دانلود فایل واکنش های تاریکی 81 صفحه با فرمت WORD در اين بخش به اين موضوع مي پردازيم كه مولكول هاي پرانرژي چگونه ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي

مقاله تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي

دانلود فایل تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي 159 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET

مقاله تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET

دانلود فایل تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET در 68 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود