تحقیق تغيير در كاركرد تلفن سكه‌‌اي BT

تحقیق تغيير در كاركرد تلفن سكه‌‌اي BT

دانلود فایل تغيير در كاركرد تلفن سكه‌‌اي BT در 14 صفحه با فرمت WORD در اين مقاله دورة بين اواخر دهة 1980 و ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق دلايل حياتي براي آناليز روغن

تحقیق دلايل حياتي براي آناليز روغن

دانلود فایل دلايل حياتي براي آناليز روغن 27 صفحه با فرمت WORD كنترل مطمئن فرآيند پيش اقدام ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مختصري بر طرز كار موتور وانكل

تحقیق مختصري بر طرز كار موتور وانكل

دانلود فایل مختصري بر طرز كار موتور وانكل 7 صفحه با فرمت WORD اساس كار موتور وانكل مانند ساير موتورهاي احتراق داخلي است ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق انژكتور چيست

تحقیق انژكتور چيست

دانلود فایل انژكتور چيست و چگونه کار می کند؟ 10 صفحه با فرمت WORD از نظر تئوري يك كيلوگرم سوخت ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سيستم ترمز ABS و نقش آن در جلوگيري از تصادفات

تحقیق سيستم ترمز ABS و نقش آن در جلوگيري از تصادفات

دانلود فایل سيستم ترمز ABS و نقش آن در جلوگيري از تصادفات 20 صفحه با فرمت WORD مقدمه متوقف ساختن ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مطالعه عددي تاثير ميدانهاي الكترو مغناطيس بر روي جدايي جريان در ايرفويل

تحقیق مطالعه عددي تاثير ميدانهاي الكترو مغناطيس بر روي جدايي جريان در ايرفويل

دانلود فایل مطالعه عددي تاثير ميدانهاي الكترو مغناطيس بر روي جدايي جريان در ايرفويل 42 صفحه با فرمت WORD چکيده ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق توسعه تكنولوژي هوشمند براي منسوجات و پوشاك

تحقیق توسعه تكنولوژي هوشمند براي منسوجات و پوشاك

دانلود فایل توسعه تكنولوژي هوشمند براي منسوجات و پوشاك 60 صفحه با فرمت WORD مقدمه از قرن نوزدهم ، تغييرات ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق منسوجات هوشمند

تحقیق منسوجات هوشمند

دانلود فایل منسوجات هوشمند 35 صفحه با فرمت WO مقدمه توسعه سريع تركيبات ساختاري نساجي (TSC ها) بازار و فرصت هاي پژوهشي ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پردازش زيستي براي پوشاك و منسوجات هوشمند

تحقیق پردازش زيستي براي پوشاك و منسوجات هوشمند

دانلود فایل پردازش زيستي براي پوشاك و منسوجات هوشمند 36 صفحه با فرمت WORD مقدمه استفاده از آنزيم ها در ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طبقه‌بندي ماشين‌هاي بافندگي

تحقیق طبقه‌بندي ماشين‌هاي بافندگي

دانلود فایل طبقه‌بندي ماشين‌هاي بافندگي 16 صفحه با فرمت WORD ماشينهاي بافندگي رابراساس سيستم پودگذاري مي‌توان به صورت زيرتقسيم‌بندي كرد :‌ ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود