تحقیق فلسفه زيبايي شناسي

تحقیق فلسفه زيبايي شناسي

دانلود فایل فلسفه زيبايي شناسي 37 صفحه با فرمت WORD لذات زيبايي شناسانه فلسفه‌هايي كه در اوايل ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله هنر اصيل ايراني سفالگري و نقوش روي سفال

مقاله هنر اصيل ايراني سفالگري و نقوش روي سفال

دانلود فایل هنر اصيل ايراني سفالگري و نقوش روي سفال 81 صفحه با فرمت WORD مقدمه موقعيت جغرافيايي ايران بگونه ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق هنرمند کیست؟

تحقیق هنرمند کیست؟

دانلود فایل هنرمند کیست؟ 4 صفحه با فرمت WORD بحثي در خلاقيت به نظر مي‌رسد كوشش براي پيدا ...
قیمت : 1,200 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پوستر

تحقیق پوستر

دانلود فایل پوستر 23 صفحه با فرمت WORD پوستر پوستر ، صفحه اي چاپ ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

تحقیق عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

دانلود فایل عوامل مؤثر در انتخاب رنگ 41 صفحه با فرمت WORD «اثر رنگ در فرش» رنگ از عواملي است ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايرانی اسلامي

تحقیق تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايرانی اسلامي

دانلود فایل تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايرانی اسلامي 25 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شاعر و پهلوان در شاهنامه

تحقیق شاعر و پهلوان در شاهنامه

دانلود فایل شاعر و پهلوان در شاهنامه 30 صفحه با فرمت WORD اين اثر مقدمه مترجم، پيشگفتار و مقدمه مولف و نه فصل ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش خط در ايجاد فضاي تجسمي

تحقیق نقش خط در ايجاد فضاي تجسمي

دانلود فایل نقش خط در ايجاد فضاي تجسمي 13 صفحه با فرمت WORD خط ، گاه بر اثر تلاش مستقيم در جهت ايجاد ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق خط

تحقیق خط

دانلود فایل خط 30 صفحه با فرمت WORD خط خطي كردن دوران كودكي از اولين تجربيات انسان است. كودك احساسات خود را با ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي

تحقیق هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي

دانلود فایل هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي 17 صفحه با فرمت WORD پيشگفتار به رغم كنكاش‌هاي پيگير ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود