تحقیق اصل عدم مداخله: حقوق بشر

تحقیق اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دانلود فایل اصل عدم مداخله: حقوق بشر 52 صفحه با فرمت WORD مقدمه مفهوم «حقوق بشر ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي  تعهد

مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

دانلود فایل تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد 37 صفحه با فرمت WORD فهرست عناوين ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران

مقاله نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران

دانلود فایل نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران 61 صفحه با فرمت WORD فهرست مندرجات ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

دانلود فایل عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده 10 صفحه با فرمت WORD چكيده نقش بزه‌ديدگان در فرايند ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي اصل استقلال قضاوت  در جمهوري اسلامي ايران

مقاله بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران

دانلود فایل بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران 89 صفحه با فرمت WORD فهرست ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تجارت الکترونیک و موانع قانونی اجرایی آن در ایران

مقاله تجارت الکترونیک و موانع قانونی اجرایی آن در ایران

دانلود فایل تجارت الکترونیک و موانع قانونی اجرایی آن در ایران 203 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مقاله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

دانلود فایل جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد 97 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله حق دفاع متهم

مقاله حق دفاع متهم

دانلود فایل حق دفاع متهم 55 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله نقش توبه در سقوط مجازات

مقاله نقش توبه در سقوط مجازات

دانلود فایل نقش توبه در سقوط مجازات 78 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

مقاله گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

دانلود فایل گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت 533 صفحه با فرمت WORD فهرست ...
قیمت : 132,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود