تحقیق هنر چیست؟

تحقیق هنر چیست؟

دانلود فایل هنر چیست؟ 44 صفحه با فرمت WORD در سال 1997 نيويورك تايمز نظرسنجي‌اي را با موضوع طبيعت هنر ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي

تحقیق بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي

دانلود فایل بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي و با توجه به تعاليم و فرصت‌هاي موجود در ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد

تحقیق بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد

دانلود فایل بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد 30 صفحه با فرمت WORD بنام خدا ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقاشي در ايران زمين ( از ديروز تا امروز )

تحقیق نقاشي در ايران زمين ( از ديروز تا امروز )

دانلود فایل نقاشي در ايران زمين ( از ديروز تا امروز ) 56 صفحه با فرمت WORD مقدمه نقاشي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا

تحقیق تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا

دانلود فایل تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا 32 صفحه با فرمت WORD تئورئاليسم ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور

تحقیق وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور

دانلود فایل وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور 26 صفحه با فرمت WORD سر آغاز ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تصويرگري يا تصويرسازي

تحقیق تصويرگري يا تصويرسازي

دانلود فایل تصويرگري يا تصويرسازي 25 صفحه با فرمت WORD مقدمه در گذشته «مصوركردن» محدوده مشخصي نداشت و تخصص در ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كمدي الهي در ادبيات جهان

تحقیق كمدي الهي در ادبيات جهان

دانلود فایل كمدي الهي در ادبيات جهان 10 صفحه با فرمت WORD نخستين زباني كه كمدي الهي بدان ترجمه شده است اسپانيايي ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شرحي پيرامون فيلم هاي كمدي

تحقیق شرحي پيرامون فيلم هاي كمدي

دانلود فایل شرحي پيرامون فيلم هاي كمدي 49 صفحه با فرمت WORD دريافتن اينكه يك شوخي خنده دار است يا نيست كار ساده ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون

مقاله كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون

دانلود فایل كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون 151 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود