تحقیق وضعيت حقوقي درياي خزر ۲۳ ص فرمت word

تحقیق وضعيت حقوقي درياي خزر ۲۳ ص فرمت word

فهرست مطالب نگاهی به پیشینه‌ها 1 زمینه‌های جغرافیایی 1 زمینه‌های سیاسی 3 زمینه‌های ژئوپولیتیک 6 رژیم حقوقی – دیدگاه‌های گوناگون 8 دیدگاه روسیه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مقره های فشار قوی الکتریکی ۹ ص فرمت word

تحقیق مقره های فشار قوی الکتریکی ۹ ص فرمت word

فهرست مطالب ویژگی های مقره : 2 جنس مقره ها: 2 ۳. مقره های کامپوزیت 3 ۱.مقره های چینی: 3 ۲.مقره های شیشه ای: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ناپلئون بناپارت ۸ ص فرمت word

تحقیق ناپلئون بناپارت ۸ ص فرمت word

فهرست ناپلئون بناپارت 1 بیوگرافی ناپلئون بناپارت 1 ازدواج 2 فتوحات و کشورگشایی‌ها ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ناصرالدین شاه ۸ ص فرمت word

تحقیق ناصرالدین شاه ۸ ص فرمت word

فهرست مطالب ۱ زندگی‌نامه ۱.۱ دیانت ۲ اقدامات ۲.۱ قتل امیرکبیر ۲.۲ امتیازدهی به انگلیس و روس ۲.۳ سرکوب بابیت ۲.۴ رواج ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نبوت ۵ ص فرمت word

تحقیق نبوت ۵ ص فرمت word

فهرست ۱ - حقیقت نبوت ۲ - تفاوت رسول و نبی ۲.۱ - نظریه اول ۲.۲ - نظریه دوم ۲.۳ - ارزیابی نظریه دوم ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاریخچه ای از هوش مصنوعی ۱۵ ص فرمت Word

تحقیق تاریخچه ای از هوش مصنوعی ۱۵ ص فرمت Word

فهرست مطالب مقدمه : 2 دلایل مشکل بودن دستیابی به AI 2 نقش بدنه : 3 سیر تکاملی : 4 هنر یادگرفتن : 4 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق معرفی انواع انـــــرژی پاک و تجدیدپذیر ۷ ص فرمت WORD

تحقیق معرفی انواع انـــــرژی پاک و تجدیدپذیر ۷ ص فرمت WORD

فهرست مقدمه انرژی خورشیدی فتوولتائیک (PV) نیروی خورشیدی متمرکز (CSP) انرژی بادی نیروی برق آبی انرژی زمین گرمایی زیست انرژی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق معرفی نرم افزار WASP به عنوان مدلی برای شبیه سازی کیفیت آب رودخانه

تحقیق معرفی نرم افزار WASP به عنوان مدلی برای شبیه سازی کیفیت آب رودخانه

فهرست مطالب چکیده مقدمه نگرشي بر سيستم مدل WASP اصول پايه مدل كيفيWASP فرايند انتقال مدل شبكه مدل كاربرد مدل ارتباط ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی

تحقیق تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی

فهرست مطالب چکیده مقدمه روش پژوهش ابزار پژوهش برنامه مداخله ای و شیوه اجرا یافته های پژوهش بحث و نتیجه گیری ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال ۱۸ ص فرمت pdf

تحقیق الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال ۱۸ ص فرمت pdf

چکیده مقدمه الگوی رفاه الگوی عدالت کیفری الگوی حداقل مداخله الگوی عدالت ترمیمی الگوی مدیریت خطر (ٰریسک) نتیجه گیری منابع ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود