تحقیق بورس

تحقیق بورس

دانلود فایل بورس 57 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق انواع انبارهاي كارخانه هاي صنعتي

تحقیق انواع انبارهاي كارخانه هاي صنعتي

دانلود فایل انواع انبارهاي كارخانه هاي صنعتي 38 صفحه با فرمت WORD 1- انبار مواد اوليه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تکنیک های تحلیلی

تحقیق تکنیک های تحلیلی

دانلود فایل تکنیک های تحلیلی 26 صفحه با فرمت WORD كلمة ً تجزيه و تحليل ً يكي از آن كلمات متداول است كه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مقیاس یا اندازه گیری

تحقیق مقیاس یا اندازه گیری

دانلود فایل مقیاس یا اندازه گیری 21 صفحه با فرمت WORD تايچي اهنو با گفتن «جايي كه در آن استانداردي وجود ندارد هيچ ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله نوآوری های ابزاری

مقاله نوآوری های ابزاری

دانلود فایل نوآوری های ابزاری 195 صفحه با فرمت WORD مقدمه وجود ابزارهاي مالي ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق واژه اصلاحات

تحقیق واژه اصلاحات

دانلود فایل واژه اصلاحات 42 صفحه با فرمت WORD اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شي‌ء بعد از آن افساد ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تخمين مدل و استنتاج آماري

تحقیق تخمين مدل و استنتاج آماري

دانلود فایل تخمين مدل و استنتاج آماري 22 صفحه با فرمت WORD قبل از تخمين مدل، به بررسي ايستايي مي پردازيم. مي توان ...
قیمت : 8,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ضرورت استاندارد و شرايط آن

تحقیق ضرورت استاندارد و شرايط آن

دانلود فایل ضرورت استاندارد و شرايط آن 48 صفحه با فرمت WORD مقدمه كيفيت مطلوب كالا و انجام ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

تحقیق معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

دانلود فایل معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma 35 صفحه با فرمت WORD مهندسين اغلب براي رسيدن به سطح ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق  بيمه سرانه

تحقیق تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه

دانلود فایل تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه 25 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود