تحقیق تبیین عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی ۲۵ ص فرمت pdf

تحقیق تبیین عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی ۲۵ ص فرمت pdf

فهرست مطالب چکیده مقدمه ویژگیهای مزارع پرورش مرغ گوشتی حجم و ابعاد فعالیت کارایی مزارع پرورش مرغ گوشتی میزان تلفات و حذفی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران ۱۱ ص فرمت pdf

تحقیق تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران ۱۱ ص فرمت pdf

مقدمه آثار و هدف آرشيو تعريف آرشيو قلمرو آرشيو وظايف آرشيو انواع آرشيو خصوصيات آرشيويست تشكيل شوراي جهاني آرشيو تأسيس شوراهاي ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسی وارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

تحقیق بررسی وارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

فهرست مقدمه 1 سوابق تحقیق 2 متن اصلی تحقیق 3 اهمیت و ضرورت مشاوره ی خانواده 4 اهداف راهنمايي و مشاوره 9 انواع ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق انواع تکنیک های آماده سازی گوشت و ماهی برای پخت ۲۷ ص فرمت word

تحقیق انواع تکنیک های آماده سازی گوشت و ماهی برای پخت ۲۷ ص فرمت word

فهرست مطالب مقدمه 1 سوابق تحقیق 2 متن تحقیق 3 تمیز و آماده کردن ماهی: 6 نکاتی مهم در مورد انواع ماهی: 7 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بخش های مختلف خانه ۲۶ ص فرمت word

تحقیق بخش های مختلف خانه ۲۶ ص فرمت word

فهرست مطالب مقدمه 1 سوابق تحقیق 2 متن تحقیق 3 سبک های مختلف طراحی و فرم دهی خانه 10 نور پردازی بخش های مختلف ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی

تحقیق ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی (پودمان اقتصاد خانواده) فهرست مطالب مقدمه 2 سوابق تحقیق 3 متن اصلی تحقیق 6 ويژگي‌هاي عمومي ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش زنان در حفاظت از محیط زیست روستا ۲۲ ص فرمت word

تحقیق نقش زنان در حفاظت از محیط زیست روستا ۲۲ ص فرمت word

تحقیق درس خانواده و محیط زیست پودمان تغذیه و سلامت خانواده فهرست چکیده: 1 مقدمه 2 سوابق تحقیق 4 متن اصلی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار ۳۳ ص فرمت word

تحقیق رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار ۳۳ ص فرمت word

فهرست تاريخچه 1 مفاهيم بنيادي نظيرية رفتار درماني 4 نظرية شخصيت 4 ماهيت انسان 5 مفهوم اضطراب و بيماري رواني 7 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه،

تحقیق تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه،

تحقیق تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه، تعریف و علل و اهمیت تلفیق دو عامل مدیریت و رسانه در زندگی دنیای امروز و بررسی تاثیرات مثبت یا منفی رسانه‌ها بر ارتقاء ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مقایسه قوانین ومقررات قانونی حقوق شهر وندی در ایران با یکی از کشورها

تحقیق مقایسه قوانین ومقررات قانونی حقوق شهر وندی در ایران با یکی از کشورها

فهرست مقدمه 2 سوابق تحقیق 3 متن اصلی تحقیق 4 نتیجه گیری و پیشنهادات 18 منابع و ماخذ 21 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود