تحقیق موازین و شرایط استغال

تحقیق موازین و شرایط استغال

دانلود فایل موازین و شرایط اشتغال 28 صفحه با فرمت WORD قوانین اشتغال قوانین مربوط به ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق درامدهای دولت

تحقیق درامدهای دولت

دانلود فایل درامدهای دولت 30 صفحه با فرمت WORD درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد. ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق واکنش بانک مرکزی در خصوص سرنوشت 30 ساله نقدینگی و تورم در ایران

تحقیق واکنش بانک مرکزی در خصوص سرنوشت 30 ساله نقدینگی و تورم در ایران

دانلود فایل واکنش بانک مرکزی در خصوص سرنوشت 30 ساله نقدینگی و تورم در ایران 24 صفحه با فرمت WORD بانک مرکزی در ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رییس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

تحقیق رییس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

دانلود فایل تحقیق رییس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها 18 صفحه با فرمت WORD انتخابات نهمين دوره رياست ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق موانع تکوین دولت مدرن وتوسعه اقتصادی ایران

تحقیق موانع تکوین دولت مدرن وتوسعه اقتصادی ایران

دانلود فایل موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 16 صفحه با فرمت WORD نهاد دولت همواره نقشي تعيين کننده در ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پول

تحقیق پول

دانلود فایل پول 48 صفحه با فرمت WORD در اصل پول؛ سکه های فلزی که در مبادلات برای تآدیه قیمت بکار می رفت، ...
قیمت : 48,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اتحقیق پول شویی و راه های مبارزه با آن

اتحقیق پول شویی و راه های مبارزه با آن

دانلود فایل پول شویی و راه های مبارزه با آن 28 صفحه با فرمت WORD پول شویی یك فعالیت غیرقانونی است كه در ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق تاریخچه بیماری هلندی

دانلود فایل تاریخچه بیماری هلندی 18 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بودجه ریزی عملیاتی

تحقیق بودجه ریزی عملیاتی

دانلود فایل بودجه ریزی عملیاتی 27 صفحه با فرمت WORD شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اصول و کارکرد بودجه

تحقیق اصول و کارکرد بودجه

دانلود فایل اصول و کارکرد بودجه 30 صفحه با فرمت WORD با توجه به اين كه بودجه دولت يكي از مهم‌ترين اسناد مالي ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود