تحقیق مدیریت برتر

تحقیق مدیریت برتر

دانلود فایل مدیریت برتر 14 صفحه با فرمت WORD اين سند هشت اصل مديريت كيفيت كه در استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت بر ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سیستم مدیریتی شهری(تهران) تفكیك قوا در مدیریت شهری

تحقیق سیستم مدیریتی شهری(تهران) تفكیك قوا در مدیریت شهری

دانلود فایل سیستم مدیریتی شهری(تهران)تفكیك قوا در مدیریت شهری 34 صفحه با فرمت WORD نخستین شیوه مدیریتی شهر و گزینش ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سازماندهی

تحقیق سازماندهی

دانلود فایل سازماندهی 27 صفحه با فرمت WORD تعریف سازماندهی سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رابطه ميان تعهد حرفه اي و سازماني

تحقیق رابطه ميان تعهد حرفه اي و سازماني

دانلود فایل رابطه ميان تعهد حرفه اي و سازماني 16 صفحه با فرمت WORD چکيده ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها

تحقیق تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها

دانلود فایل تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها 18 صفحه با فرمت WORD چكیده ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تصمیم گیری در مدیریت

تحقیق تصمیم گیری در مدیریت

دانلود فایل تصمیم گیری در مدیریت 22 صفحه با فرمت WORD مقدمه از جمله جنبه های حساس ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سیستم دبیرخانه

تحقیق سیستم دبیرخانه

دانلود فایل سیستم دبیرخانه 18 صفحه با فرمت WORD مقدمه با توجه به مشکلات سیستمهای قدیمی ، به ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه

تحقیق ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه

دانلود فایل ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه 20 صفحه با فرمت WORD فهرست مندرجات: پیشگفتار مقدمه ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق برنامه ریزی

تحقیق برنامه ریزی

دانلود فایل برنامه ریزی 25 صفحه با فرمت WORD برنامه ریزی به معنای تعیین ، پیش بینی و ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تئوری های مدیریت

تحقیق تئوری های مدیریت

دانلود فایل تئوری های مدیریت 14 صفحه با فرمت WORD مقدمه مديريت انجام ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود