پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 71

پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 71

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

مقدمه 1 بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7 بند اول: دموكراسی 8 اول: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی راهکارهای مقابله با جرائم ناشی از جعل اسناد هویتی

پایان نامه بررسی راهکارهای مقابله با جرائم ناشی از جعل اسناد هویتی

چكيده اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

پایان نامه رساله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

مقدمه 1 فصل اول كليات 7 مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي 8 گفتار اول- دوران باستان 9 گفتار دوم- دوران اسلامي ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی ۹۱ ص فرمت Word

پایان نامه رساله سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی ۹۱ ص فرمت Word

فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه تحقیق 1: بيان مساله 2: سئوالهاي تحقيق 3: فرضيه ها 4: سابقه تحقيق 5 : ضرورت انجام تحقيق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود رساله پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران ۳۵۵ ص فرمت WORD

دانلود رساله پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران ۳۵۵ ص فرمت WORD

مقدمه بخش نخست: کليات فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي گفتار اول: تعريف جزاي نقدي گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي گفتار سوم: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 خلع يددر بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه

خلع يددر بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه

دانلود رساله پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي –حقوقي تهران و راي تجديد نظر مربوطه ۶۱ ص ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله بررسی مسئولیت ها و روش های جبران خسارات معنوی در فقه و حقوق

پایان نامه رساله بررسی مسئولیت ها و روش های جبران خسارات معنوی در فقه و حقوق

پایان نامه رساله بررسی مسئولیت ها و روش های جبران خسارات معنوی در فقه و حقوق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هيئت عمومي

پایان نامه رساله بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هيئت عمومي

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی 113 ص فرمت WORD

پایان نامه رساله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی 113 ص فرمت WORD

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود