شناخت رابطه فرسودگي شغلي كاركنان با ايفاي نقشهاي خود در خانواده

شناخت رابطه فرسودگي شغلي كاركنان با ايفاي نقشهاي خود در خانواده

مقدمه: تنش در محيط كاري امري شايع است و بسياري از افراد با آن مواجه مي شوند، لذا گروهي از صاحب نظران رفتار سازماني فشار رواني را بيماري ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تعيين تاثیر مهارت هاي ارتباطي و هوش عاطفی در مديریت آموزشی

تعيين تاثیر مهارت هاي ارتباطي و هوش عاطفی در مديریت آموزشی

فصل اول مقدمه 1 زيربناي نظري تحقيق 4 تعارض و ماهيت آن 4 ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني 8 انواع تعارض 10 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی عوامل موفقیت یا شکست در تحصیل دانش آموزان مدارس شبانه

بررسی عوامل موفقیت یا شکست در تحصیل دانش آموزان مدارس شبانه

فهرست مطالب: فصل اول:طرح تحقيق مقدمه 2-1 : بيان مساله 3-1: اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 4-1: اهداف تحقيق 5-1: سوالات تحقيق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
چیدمان هفت سین

چیدمان هفت سین

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول 1-1 بررسی عدد هفت در فرهنگ ملل مختلف 3 1-2 سفره هفت سین 4 1-3 بررسی مفاهیم و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق آرم لوگو و تبلیغات

تحقیق آرم لوگو و تبلیغات

امروزه يكي از وظايف گرافيست طراحي آرم يا نشانه ست. هر سازمان يا شركتي در زمان تآسيس در صدد برمي آید كه براي خودش يك آرم طراحي كند ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق گرافیک محیطی

تحقیق گرافیک محیطی

فهرست مطالب: 1-1 تاریخچه گرافیک محیطی 2 1-2 انواع گرافیک محیطی: 3 1-2-1 گرافیک محیطی فضای بسته 3 1-2-2 گرافیک محیطی در محیط های باز ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
هنر خیابانی ( گرافیتی)

هنر خیابانی ( گرافیتی)

فهرست مطالب مقدمه 5 1-1 معنای لغت گرافیتی 7 1-2 تعر یف گرافیتی در ویکی پدیا 12 2-1 تاریخچه ای از هنر گرافیتی 16 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران

نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول 1-1 پیشینه کاشی کاری در ایران 4 1-1-1 پیش از اسلام 4 2-1-1 بعد از ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

فهرست مطالب چکیده: 3 مقدمه: 3 1- تناسبات در پیکره انسانی: 4 2- بررسی نقش برجسته ها در هنر عصر ساسانی 5 2-1 نقوش ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تصویرسازی نعمات الهی و بهشتی در کتابهای کودکان

مقاله تصویرسازی نعمات الهی و بهشتی در کتابهای کودکان

فهرست مطالب 1: مقدمه 1 2: کتاب خدای مهربون 3 _ توصیف کا 3 _ تحلیل کار 4 3- فیل و خانه خدا 7 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود