تفاهم نامه سه جانبه آماده سازی زمین ، ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی مسکن مهر

تفاهم نامه سه جانبه آماده سازی زمین ، ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی مسکن مهر

فرم تفاهم نامه سه جانبه آماده سازی زمین ، ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی (طرح مسکن مهر )۱۴ ص فرمت word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فرم قرارداد مدیریت اجرای ساختمان ۱۰ ص فرمت Word

فرم قرارداد مدیریت اجرای ساختمان ۱۰ ص فرمت Word

فرم قرارداد مدیریت اجرای ساختمان ۱۰ ص فرمت Word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فرم قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح ۳ ص فرمت word

فرم قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح ۳ ص فرمت word

فرم قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح ۳ ص فرمت word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
نمونه قرارداد طراحی سازه و محاسبات ساختمان ۸ ص فرمت Word

نمونه قرارداد طراحی سازه و محاسبات ساختمان ۸ ص فرمت Word

نمونه قرارداد طراحی سازه و محاسبات ساختمان ۸ ص فرمت Word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فرم موافقتنامه پیمان بین پیمانکار و کارفرما ۲ ص فرمت word

فرم موافقتنامه پیمان بین پیمانکار و کارفرما ۲ ص فرمت word

فرم موافقتنامه پیمان بین پیمانکار و کارفرما ۲ ص فرمت word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فرم موافقتنامه همكاري ۲ شرکت ۱ ص فرمت word

فرم موافقتنامه همكاري ۲ شرکت ۱ ص فرمت word

فرم موافقتنامه همكاري ۲ شرکت ۱ ص فرمت word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قرارداد عملیات نقاشی ساختمان ۷ ص فرمت WORD

قرارداد عملیات نقاشی ساختمان ۷ ص فرمت WORD

قرارداد عملیات نقاشی ساختمان ۷ ص فرمت WORD ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فرم قرارداد عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی ۱۲ ص فرمت WORD

فرم قرارداد عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی ۱۲ ص فرمت WORD

فرم قرارداد عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی ۱۲ ص فرمت WORD ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه ۵ ص فرمت WORD

قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه ۵ ص فرمت WORD

قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه ۵ ص فرمت WORD ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
نمونه قرارداد پیمانکاری ۱ ص فرمت WORD

نمونه قرارداد پیمانکاری ۱ ص فرمت WORD

نمونه قرارداد پیمانکاری ۱ ص فرمت WORD ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود