امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگري

امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگري

امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگري ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اصول و معیارهای بازسازی و بهسازی بافت قدیم

اصول و معیارهای بازسازی و بهسازی بافت قدیم

دانلود پایان نامه رساله اصول و معیارهای بازسازی و بهسازی بافت قدیم ، مطالعه موردی : محله جولان همدان 177 ص فرمت pdf فهرست فصول: چکیده ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طراحی محله پایدار در شهر ارومیه

طراحی محله پایدار در شهر ارومیه

پایان نامه معماری طراحی محله پایدار در شهر ارومیه در 155 صفحه با فرمت pdf فهرست مطالب: کتاب اول فصل اول : شرح جزييات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
راهبردهای توسعه فضائی مجموعه شهری تهران مبتنی بر توسعه پایدار

راهبردهای توسعه فضائی مجموعه شهری تهران مبتنی بر توسعه پایدار

فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه فصل دوم: بررسی چارچوب نظری فصل سوم: تجارب جهانی فصل چهارم: بررسی ساختار فضایی مجموعه شهری تهران فصل پنجم: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مکانیابی ایستگاه های راه آهن زیرزمینی شهری (مطالعه موردی: متروی تهران)

مکانیابی ایستگاه های راه آهن زیرزمینی شهری (مطالعه موردی: متروی تهران)

دانلود رساله پایان نامه مکانیابی ایستگاه های راه آهن زیرزمینی شهری (مطالعه موردی: متروی تهران) 212 ص فرمت PDF فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه مقدمه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طراحی یک مرکز محله با توجه به تاثیر معماری بر رفتار

طراحی یک مرکز محله با توجه به تاثیر معماری بر رفتار

دانلود رساله پایان نامه طراحی یک مرکز محله با توجه به تاثیر معماری بر رفتار: مکان شهرک پردیسان قم در 207 ص فرمت pdf فهرست مطالب: فصل ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی خصوصیات و نحوه سازماندهی سیستم حمل و نقل موتورسیکلت در شهر تهران

بررسی خصوصیات و نحوه سازماندهی سیستم حمل و نقل موتورسیکلت در شهر تهران

فهرست مطالب: فصل اول: موتورسیکلت وسیله حمل و نقل فصل دوم: مشخصات موتورسیکلت ها در جهان و ایران فصل سوم: ناهنجاری های ناشی از رفتار موتورسیکلت ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر NEW URBANISM و منشور 2000

ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر NEW URBANISM و منشور 2000

دانلود پایان نامه رساله ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر NEW URBANISM و منشور 2000، مطالعه موردی: محله درب دلاکان شهر خرم آباد در 215 ص فرمت PDF ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مکان یابی دفن پسماندهای جامد شهری در شهرستان سنقر با استفاده از تکنیک AHP و GIS

مکان یابی دفن پسماندهای جامد شهری در شهرستان سنقر با استفاده از تکنیک AHP و GIS

فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه و کلیات فصل دوم: پیشینه تحقیق فصل سوم: مواد و روش ها فصل چهارم: نتایج فصل پنجم: بحث و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه برنامه ریزی و ساماندهی کاربری اراضی محله قلهک 194 ص فرمت PDF

پایان نامه برنامه ریزی و ساماندهی کاربری اراضی محله قلهک 194 ص فرمت PDF

فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه طرح موضوع اهمیت موضوع هدف مبانی نظری سیر تکوین محله فصل دوم: شناخت وضع موجود ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود