ساماندهی فضایی _کالبدی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی شهرک سعدی شیراز)

ساماندهی فضایی _کالبدی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی شهرک سعدی شیراز)

دانلود پایان نامه رساله ساماندهی فضایی-کالبدی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی شهرک سعدی شیراز) 293 ص فرمت pdf فصل اول: معرفی فصل دوم: چارچوب نظری فصل سوم: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تأثیر قوانین، ضوابط و مقررات شهرسازی، توسعه و تحول بافت تاریخی درون شهری

تأثیر قوانین، ضوابط و مقررات شهرسازی، توسعه و تحول بافت تاریخی درون شهری

فهرست مطالب: بخش اول: کلیات فصل اول: طرح تحقیق مقدمه طرح مسئله پرسش های اصلی تحقیق چارچوب نظری تحقیق اهداف تحقیق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از GIS

سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از GIS

فهرست مطالب: فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله سوالات تحقیق اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق کاربردهای تحقیق استفاده کنندگان ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحلیل فضایی کالبدی بافت فرسوده شهر کرد

تحلیل فضایی کالبدی بافت فرسوده شهر کرد

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه شرح و بیان مسئله فرضیه های تحقیق اهداف پژوهش سوالات پژوهش روش تحقیق ابزار ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود پایان نامه رساله رشته معماری: شهر موسیقی 315 ص فرمت pdf

دانلود پایان نامه رساله رشته معماری: شهر موسیقی 315 ص فرمت pdf

فهرست مطالب: آغاز با موسیقی کلام اول سخنی چند درباره هنر موسیقی و تصویرهای انسانی تعاریف علل توجیهی طرح و ویژگی های کلی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
برنامه ریزی راهبردی توسعه فضائی شهرهای صنعتی، نمونه موردی: شهر اصفهان

برنامه ریزی راهبردی توسعه فضائی شهرهای صنعتی، نمونه موردی: شهر اصفهان

فهرست مطالب: بخش اول: مقدمه کلیات طرح مساله و اهمیت موضوع هدف تحقیق محدودیتها و مشکلات تحقیق روش کار تقسیم بندی مطالب ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طراحی محله مسکونی

طراحی محله مسکونی

فهرست مطالب: فصل اول: مطالعات شهرسازی شهر و شهرنشینی ساختار کلی فضاهای شهری معرفی و بررسی ساختار فضایی چند شهر معرفی کلی شهرهای جدید ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی

طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله فرضیه هدف پژوهش روش تحقیق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی نقش تراکم ساختمانی در کنترل تراکم جمعیتی شهرها

بررسی نقش تراکم ساختمانی در کنترل تراکم جمعیتی شهرها

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات طرح مسئله ضرورت تحقیق اهداف تحقیق سابقه تحقیق فرضیات تحقیق سوالات تحقیق روش تحقیق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی امکان پذیری توسعه فضایی مسکن در ناحیه مرکزی شهرها

بررسی امکان پذیری توسعه فضایی مسکن در ناحیه مرکزی شهرها

فهرست مطالب: بخش اول: مقدمه طرح مسئله هدف سوالات رساله روش کار اصطلاحات تخصصی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود