تحقیق تأثير IT برنقش مديران منابع انساني در سازمانها

تحقیق تأثير IT برنقش مديران منابع انساني در سازمانها

دانلود فایل تأثير IT برنقش مديران منابع انساني در سازمانها 20 صفحه با فرمت WORD در سالهاي گذشته محققين ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مديريت  انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري

تحقیق مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري

دانلود فایل مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري 25 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مدیریت پروژه

تحقیق مدیریت پروژه

دانلود فایل مدیریت پروژه 20 صفحه با فرمت WORD مقدمه دنياي صنعتي امروزه داراي تغييرات شگرفي در پريودهاي خاص بوده ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي

تحقیق مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي

دانلود فایل مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي 20 صفحه با فرمت WORD بيان مساله مديريت آموزش از دشوارترين و حساس ترين ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مدیریت اسلامی

تحقیق مدیریت اسلامی

دانلود فایل مدیریت اسلامی 30 صفحه با فرمت WORD مفهوم و تعريف مديريت اسلامي مديريت اسلامي ،‌يعني اگر بخش از ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت

تحقیق معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت

دانلود فایل معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت 183 صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه ............................................................................................................... 1 ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس

تحقیق بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس

دانلود فایل بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس 57 صفحه با فرمت WORD فهرست ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طرح ریزی معماری

تحقیق طرح ریزی معماری

دانلود فایل طرح ریزی معماری 13 صفحه با فرمت WORD معمار معمولاً هنگامي شروع به كار مي كند كه محل و نوع و ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سبك معماري در دوره رنسانس در اروپا

تحقیق سبك معماري در دوره رنسانس در اروپا

دانلود فایل سبك معماري در دوره رنسانس در اروپا 26 صفحه با فرمت WORD معماري در كليساها ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق معماري بناهاي شهر قزوين در دوران صفوي

تحقیق معماري بناهاي شهر قزوين در دوران صفوي

دانلود فایل معماري بناهاي شهر قزوين در دوران صفوي 19 صفحه با فرمت WORD تحليل مسائل پيرامون مرمت ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود