تحقیق مرگ چیست؟

تحقیق مرگ چیست؟

دانلود فایل مرگ چیست؟ 26 صفحه با فرمت WORD هنگامي كه صحبت از مرگ به ميان مي آيد ، واكنش افرا نسبت به ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق روش گفتگو

تحقیق روش گفتگو

دانلود فایل روش گفتگو 26 صفحه با فرمت WORD در اين نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهايي كه بر مردم‌نگاري، بالاخص در ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري

تحقیق تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري

دانلود فایل تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري 20 صفحه با فرمت WORD تلويزيون و مطبوعات: در نيمه دوم دهة 1950 رسانه هاي ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان

تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان

دانلود فایل كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان 16 صفحه با فرمت WORD مقدمه كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان در ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تعریف گروه

تحقیق تعریف گروه

دانلود فایل تعریف گروه 33 صفحه با فرمت WORD مطالعه پيرامون گروهها وارتباط فردي، دواصل را نشان مي دهد كه ارتباطي تنگاتنگ و ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق منوگرافي و براي عملكرد اقتصادي

تحقیق منوگرافي و براي عملكرد اقتصادي

دانلود فایل منوگرافي و براي عملكرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شركت تعاوني توليدي چيني بهداشتي ايساتيس 31 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی

تحقیق عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی

دانلود فایل عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی 18 صفحه با فرمت WORD هر انقلابی برای رسیدن به پیروزی مراحلی را سپری می کند. ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد

تحقیق بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد

دانلود فایل بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي قبل و بعد از ترك اعتياد 40 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله نقش جنبش دانشجويي در تحولات اجتماعي

مقاله نقش جنبش دانشجويي در تحولات اجتماعي

دانلود فایل نقش جنبش دانشجويي در تحولات اجتماعي 65 صفحه با فرمت WORD - بحث محوري، بررسي نقش جنبشهاي دانشجويي در تاريخ تحولات ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

دانلود فایل چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير 60 صفحه با فرمت WORD نظريات عزيز كياوند مشكل ما شيوة توليد است ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود