مقاله مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده

مقاله مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده

دانلود فایل مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده 80 صفحه با فرمت WORD چكيده ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله شبيه سازي شكل دهي ورقها با استفاده از فرمول بندي الاستو پلاستيك

مقاله شبيه سازي شكل دهي ورقها با استفاده از فرمول بندي الاستو پلاستيك

دانلود فایل شبيه سازي شكل دهي ورقها با استفاده از فرمول بندي الاستو پلاستيك 54 صفحه با فرمت WORD خلاصه ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سرمت متریال

تحقیق سرمت متریال

دانلود فایل سرمت متریال 86 صفحه با فرمت WORD چکیده: سرمت های مخلوطی از فلز و سرامیک هستند. سرمت ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله متالوگرافي، سختي سنجي، ميكروسختي سنجي

مقاله متالوگرافي، سختي سنجي، ميكروسختي سنجي

دانلود فایل متالوگرافي، سختي سنجي، ميكروسختي سنجي، تمپر در دماهاي C ˚ (300-700)، چدن هاي سفيد مقاوم به سايش ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق  بـررسـي تنـش آسـتانـه اي  بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

تحقیق بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

دانلود فایل بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها 77 صفحه با فرمت WORD چکيده ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سوهان کاری

تحقیق سوهان کاری

دانلود فایل سوهان کاری 30 صفحه با فرمت WORD معرفي سوهان روشهاي ايجاد آج سوهان انواع ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريختگي

تحقیق استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريختگي

دانلود فایل استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريختگي 13 صفحه با فرمت WORD بخش عمده ي توليد ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مشخصاتي از ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي

تحقیق مشخصاتي از ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي

دانلود فایل مشخصاتي از ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي 49 صفحه با فرمت WORD آلياژهاي ريختگي داراي ساختارهاي ميكروسكوپي متفاوتي هستند كه نسبت به ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بورس فلزات

مقاله بورس فلزات

دانلود فایل بورس فلزات 117 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

دانلود فایل تاريخچه سيستمهاي حسابداري 26 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود