تحقیق باغ دولت آباد

تحقیق باغ دولت آباد

دانلود فایل باغ دولت آباد 73 صفحه با فرمت WORD معرفي باغ دولت آباد يزد كه يكي از باغهاي بزرگ ايران و از ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق حمام هاي صخره اي آذربايجان شرقي (تبريز)

تحقیق حمام هاي صخره اي آذربايجان شرقي (تبريز)

دانلود فایل حمام هاي صخره اي آذربايجان شرقي (تبريز) 29 صفحه با فرمت WORD مقدمه دادمداري مهم ترين عامل اقتصاد ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق هنر قلمكاري در ايران

تحقیق هنر قلمكاري در ايران

دانلود فایل هنر قلمكاري در ايران 63 صفحه با فرمت WORD مقدمه در طول تاريخ پر حادثه‌ي ايران ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء

تحقیق ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء

دانلود فایل ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء 9 صفحه با فرمت WORD در بسياري از موارد شاهد طرح اين بحث ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق هنر سفالگري در دوره سلجوقيان

تحقیق هنر سفالگري در دوره سلجوقيان

دانلود فایل هنر سفالگري در دوره سلجوقيان 27 صفحه با فرمت WORD مقدمه‌اي برسفال ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق هنر چیست؟

تحقیق هنر چیست؟

دانلود فایل هنر چیست؟ 44 صفحه با فرمت WORD در سال 1997 نيويورك تايمز نظرسنجي‌اي را با موضوع طبيعت هنر ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي

تحقیق بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي

دانلود فایل بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي و با توجه به تعاليم و فرصت‌هاي موجود در ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد

تحقیق بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد

دانلود فایل بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد 30 صفحه با فرمت WORD بنام خدا ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقاشي در ايران زمين ( از ديروز تا امروز )

تحقیق نقاشي در ايران زمين ( از ديروز تا امروز )

دانلود فایل نقاشي در ايران زمين ( از ديروز تا امروز ) 56 صفحه با فرمت WORD مقدمه نقاشي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا

تحقیق تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا

دانلود فایل تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا 32 صفحه با فرمت WORD تئورئاليسم ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود